Het 7e WIJ Seminar: de steeds grotere impact van mensenrechten op verzekeringen en schadeafwikkeling

0

 

Ruim 6,5 jaar nadat het kantoor met zes vrouwelijke advocaten is gestart onder de naam WIJ Advocaten is  het in Amsterdam gevestigde advocatenkantoor inmiddels op weg een tiende advocaat aan te trekken. Dat kondigde Laurien Dufour aan tijdens de alweer zevende editie van het WIJ Seminar, dat afgelopen dinsdag 3 oktober jl. werd gehouden in het Scheepvaartmuseum in de hoofdstad. De sterke groei van de werkzaamheden ligt ten grondslag aan de verdere uitbreiding van het aantal advocaten, dat eerder dit jaar werd uitgebreid met Rozemarein Leen. Dufour vertelde de circa 100 genodigden verder dat WIJ Advocaten later dit jaar een nieuwe huisstijl zal presenteren, die beter past bij de sinds de start veranderde situatie van het kantoor.

Wij Advocaten is een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.  Het kantoor is onder meer actief op het gebied van AVB letsel en materieel, property, CAR, beroepsaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid, polisdekking en -redactiebestuurdersaansprakelijkheidverkeermedische aansprakelijkheid en gezondheidsrecht. De negen advocaten zijn Margje Benningen, Suzanne Bordewijk, Suzanne Colsen, Harriët Delhaas, Laurien Dufour, Brenda Fluit, Daphne Gouweloos , Rozemarein Leen en Wendy Oostveen.  Daarnaast zijn in de ondersteuning drie dames werkzaam: Sandra Küçüksen,  Jenny Veerman-Schilder en Jolanda Noordhoek.

Seminar

Het seminar had als titel ‘Doorwerking van mensenrechten in verzekeringsovereenkomsten en schadeafwikkeling door verzekeraars’ . Het onderwerp werd belicht door gastspreker prof. mr. Cees van Dam, hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit van Maastricht en hoogleraar International Business and Human Rights aan de Rotterdam School of Management. Hij sprak over  de doorwerking van de VN- Guiding Principles in verzekeringsverhoudingen en bij de behandeling en afwikkeling van schadeclaims. De Guiding Principles zijn een beleidskader ten aanzien van de rol van het bedrijfsleven bij het respecteren en beschermen van mensenrechten.

 In een boeiend betoog maakte hij de link duidelijk tussen enerzijds mensenrechten en anderzijds het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, die volgens hem in veel gevallen met elkaar ‘schuren’.  “Sinds de jaren ’90 is er een groeiend aantal beslissingen van het Europese Hof van de Mensenrechten (EHRM) die een direct of indirect belang hebben voor het aansprakelijkheidsrecht. Uit het Europees Verdrag Rechten van de Mens (EVRM) zullen steeds meer verplichtingen en beschermde belangen worden gedestilleerd, ook voor bedrijven. Er komt bij (een vermeende) schending van de mensenrechten meer nadruk op toegang tot de rechter, een eerlijke procedure en adequaat rechtsherstel voor getroffenen. Bovendien zal een schadevergoedingsvordering steeds meer geframed worden als een schending van een (fundamenteel) recht, waarbij de nadruk komt te liggen op meer dan alleen schadevergoeding in geld en meer aandacht komt voor herstel van de rechtsschending in de vorm van excuses, erkenning en mediation”, aldus Van Dam. Het belang van een empathische in- en opstelling van de verzekeraar neemt tegen deze achtergrond verder toe.

 Een en ander heeft volgens Van Dam ook consequenties voor verzekeraars, zowel ter voorkoming van schade(claims) als bij de afwikkeling ervan. Mensenrechten dienen onderdeel te vormen van het risicobeheer van ondernemingen en van het preventiebeleid van verzekeraars ter voorkoming van mensenrechtenschendingen. Hij sloot zijn verhaal af met een vijftal ‘concluderende opmerkingen’:

  • Aansprakelijkheidsrecht gaat voor een belangrijk deel over mensenrechten;
  • Verzekeraars hebben rol bij schadepreventie om een positieve impact te creëren;
  • Er moet goed worden nagedacht hoe om te gaan met grijze gebieden die niet (duidelijk) zijn genormeerd (UNGP, OEDO, MVO, bedrijfsethiek)
  • Denk na over invulling gedragscodes, die vaak alleen vrijblijvend gaan over het proces en nauwelijks over de inhoud;
  • Maak een keuze over je bedrijfsattitude hieromtrent: inactief, reactief, actief of proactief.

   Het spreekt voor zich dat Van Dam een proactieve bedrijfsattitude voorstaat.

 Foto’s: Charlotte Huiskes Fotografie.

Laat een reactie achter