HDI: Arbeidsveiligheid onlosmakelijk verbonden met de Risico Inventarisatie & Evaluatie

Het aantal bedrijfsongevallen is gestegen van 4.212 in 2017 naar 4.368 in 2018, volgens cijfers van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat bedrijven meer moeten doen om de veiligheid op de werkplek te verbeteren. Een veilige werkomgeving vermindert het werkgeversaansprakelijkheidsrisico en beperkt de kans op schade. De RI&E is een belangrijk hulpmiddel hierin en draagt bij aan het verbeteren van de veiligheid binnen een organisatie.

“Toch zien we regelmatig dat de RI&E onvoldoende op het netvlies staat van organisaties. Binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vinden we het belangrijk dat de RI&E binnen een organisatie goed op orde is. Dit draagt bij aan een cultuur van gezond en veilig werken en vermindert risico’s. We zouden graag zien dat er meer gedaan wordt met de RI&E, zegt Henrico Hendriksen (Manager Risk Engineering bij HDI) in de recente uitgave van Risk & Business Magazine. “Hier maken we graag een punt van.”

De RI&E biedt volgens hem geen garantie dat elk ongeluk of incident kan worden voorkomen. Wel draagt een RI&E op een positieve manier bij aan de veiligheid en het bewustzijn rondom veiligheid. Waar moet een organisatie goed op letten? 

  • De implementatie van het Plan van Aanpak. Het is belangrijk dat de acties uit het Plan van Aanpak goed worden belegd en tijdig worden uitgevoerd.  
  • Een gezonde veiligheidscultuur ontstaat door op dagelijkse basis bezig te zijn met veiligheid. Het helpt als collega’s elkaar aanspreken op veilig en onveilig gedrag.
  • Het controleren van de veiligheid. Een veiligheidscultuur ontstaat ook door te controleren of medewerkers hun veiligheidsbril of beschermende kleding wel dragen.

Een juiste veiligheidscultuur
Om gezond en veilig werken te bevorderen, is het belangrijk dat risico´s worden herkend en aangepakt. Daarnaast is belangrijk dat veiligheid een structureel karakter krijgt. Het helpt veiligheid op de agenda van het interne overleg te zetten en medewerkers regelmatig voor te lichten met bijvoorbeeld veiligheidstrainingen. Het bespreken van veiligheidsrisico’s moet de norm worden, waardoor het makkelijker wordt elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Belangrijk is dat iedereen weet hoe er veilig gewerkt kan worden en daar dagelijks mee bezig is.

Het doel is dat veiligheid onderdeel wordt van de bedrijfscultuur. Hierdoor ontstaat een veiligere werkomgeving met duurzaam inzetbare medewerkers en minder ongevallen. “  Sandra Pleij (Manager Underwriting Liability & Cyber) vult aan: “Een gezonde veiligheidscultuur is een cultuur waarin collega’s elkaar dagelijks scherp houden op veiligheid. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij chemiebedrijven. Als een medewerker werkt zonder veiligheidsbril, dan spreekt een collega de medewerker hierop aan. Dat wordt als positief ervaren. Deze situaties worden met elkaar en de leidinggevende besproken, met als doel dat de veiligheid verbetert.”

Een goede samenwerking met het intermediair is essentieel bij het in kaart brengen van de risico’s. “Samen kunnen we onze klanten helpen met het verbeteren van de veiligheidscultuur door meer aandacht te vragen voor de RI&E, waardoor risico’s beter beheersbaar worden en  verzekerbaar blijven. Dit draagt bij aan de veiligheid op de werkvloer en vermindert het risico op arbeidsongevallen.”

  Kijk voor het volledige artikel: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2019/11/RB6_2019.pdf