Handreikingen verschenen over buurtbatterijen en opslag lithium-ion-accu’s

De energietransitie is in ons land in volle gang en dat betekent tegelijkertijd dat de vragen over veiligheid toenemen. Daarom hebben enkele brandweermensen, bedrijven en overheidspartijen de handen ineengeslagen en twee handreikingen geschreven. De werkdocumenten zijn een hulpmiddel voor diverse partijen en geven antwoord op heel diverse vragen over de opslag van batterijen, zo meldt het Instituut Fysieke Veiligheid op haar website

“‘We hebben met deskundigen op papier gezet wie welke maatregelen kan nemen om de veiligheid te vergroten”, zegt Sander Lepelaar van Veiligheidsregio Haaglanden. “We wilden af van de wildgroei aan tips en adviezen. Deze handreikingen geven zowel overheidspartijen als het bedrijfsleven houvast hoe om te gaan met buurtbatterijen en de opslag van lithium-ion-accu’s.”

Lepelaar licht verder toe: “Hoewel de documenten geen juridische status hebben, wordt de inhoud breed gedragen en geven ze duidelijkheid. Er zijn nu twee handreikingen en daar komt nog een derde bij: over gerecyclede batterijen. Er komt een PGS 37 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) en deze wordt uiteindelijk het definitieve document. Het opstellen van een PGS is een lang en formeel traject. Daarom werken wij tot die tijd met deze handreikingen.” 

Brandpreventieve tips

Lector Nils Rosmuller van het IFV is nauw betrokken bij de energietransitie. Hij maakt deel uit van de community of practice (COP) battery packs, waarin meerdere deskundigen zitting hebben. “Wij zijn volop bezig met de veiligheidsaspecten van de energietransitie. Deze handreikingen voor de opslag van lithium-ionbatterijen en elektriciteitsopslagsystemen geven met name brandpreventieve tips. Een mooi voorbeeld is de tip om de wanden van de buurtbatterij aan de binnenkant wit te schilderen. Mocht er brand uitbreken, dan kan met brandonderzoek gemakkelijker informatie worden ‘afgelezen’ van een witte muur, dan van bijvoorbeeld een donkergroene muur.” 

“Uiteraard zetten we verdere stappen”, vertelt Rosmuller. “Ondertussen kunnen deze documenten nu al van nut zijn voor collega’s uit de regio’s die te maken hebben met brandveiligheidsvraagstukken over energieopslagsystemen en lithium-ionbatterijen. De versies die nu online staan, zijn werkdocumenten en dus aan verandering onderhevig. In de komende COP battery packs worden beide handreikingen besproken en, indien nodig, bijgesteld. Op het Kennisplein van het IFV is altijd de meest recente versie van de documenten te vinden.” 

Brandweer Nederland

Jolanda Trijselaar, brandweercommandant in regio Rotterdam-Rijnmond en voorzitter van de stuurgroep, is blij met deze eerste handreikingen op het gebied van de energietransitie: “We merken dat de veiligheid vaak minder goed in beeld is bij de overgang naar nieuwe vormen van energie(dragers). Hoewel er mooie ontwikkelingen en innovaties op dit gebied gaande zijn, is de materie complex. Deze handreikingen geven een handelingsperspectief hoe hiermee om te gaan. Een mooie ontwikkeling dat  dit tot stand is gekomen door samenwerking tussen brandweer, bedrijven en vele andere partijen.” 

De beide handreikingen zijn hier te downloaden: de handreikingen:

Handreiking Elektriciteit Opslag Systemen (EOS > 25kWh Li-ION) hsystemen.pdf.


Handreiking Opslag Li-ion energiedragers (accu’s en batterijen)