Handreiking NCSC: Start een cybersecurity samenwerkingsverband

ICT-structuren zijn sterk met elkaar verweven: dat maakt het noodzakelijk om samen te werken. Om snel dreigingen te kunnen herkennen is het uitwisselen van kennis, informatie en expertise van belang. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft vier nieuwe handreikingen ontwikkeld die organisaties helpen bij het starten van een cybersecurity samenwerkingsverband voor een sector, regio of keten. Organisaties die al actief samenwerken, kunnen met behulp van een handreiking doorgroeien naar een collectief Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

Publiek-private samenwerking is essentieel om de digitale weerbaarheid van Nederland te verhogen. Samenwerken met andere organisaties is cruciaal om stappen te zetten in het verhogen van de digitale weerbaarheid van uw organisatie. Er zijn de laatste jaren vele succesvolle samenwerkingsverbanden gecreëerd door het NCSC en zijn partners binnen de Rijksoverheid en de vitale infrastructuur. De geleerde lessen vormen de basis voor deze handreikingen.

De handreikingen zijn in samenwerking met het Digital Trust Center (DTC) tot stand gekomen en zijn bedoeld om een extra impuls te geven aan één van de doelstellingen van de Nederlandse Cybersecurity Agenda om te komen tot een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity samenwerking.

Zelf een samenwerkingsverband opzetten?

Voor wie  zelf een cybersecurity samenwerking wil opzetten of  de samenwerking juist wil uitbreiden naar een collectief CSIRT heeft het NCSC ?op nde website nieuwe informatie staan die  kan helpen bij het maken van deze keuzes voor uw organisatie.Ook over de vraag of de organisatie het beste kan samenwerken binnen een sector, regio of keten , Deze  handreikingen zijn volgens het NCSC ook te gebruiken om andere organisaties te enthousiasmeren om samen te werken.

► Ga meteen naar Samenwerking en volg de stappenplannen