GVNW-voorzitter Alexander Mahnke pleit voor een meer rationele aanpak van de renewals door verzekeraars in 2021

Alexander Mahnke, voorzitter van de Duitse riskmanagementorganisatie GVNW, heeft de zakelijke en industriële verzekeringsmarkt opgeroepen om in 2021 voor een rationelere benadering van de renewals te kiezen, aangezien de leden van de vereniging vorig jaar te  maken hebben gekregen met drastische veranderingen in acceptatiebeleid, stijgende premies een ‘verdampende’ tekencapaciteit in veel businesslijnen.

Hij stelde dat Duitse verzekeringsmanagers het erg moeilijk vinden om aan hun bazen uit te leggen hoe een langetermijn businesspartner ervan uit kan blijven gaan hun schade- en aansprakelijkheidsrisico’s te kunnen blijven verzekeren, maar zich in sommige gevallen volledig terugtrekken uit het accepteren van D&O-programma’s  danwel deze risico’s tegen zeer  beperkte voorwaarden aan te bieden tegen enorm hoge prijzen. “De communicatie van de verzekeraars was meestal erg slecht tijdens deze verhardende markt, waardoor verzekeringsmanagers in lastige situaties kwamen te zitten.”

De president van het GVNW zei dat internationale verzekeraars moeten begrijpen dat de Duitse markt niet hetzelfde is als de Amerikaanse markt, bijvoorbeeld, waar algemeen meer wordt geaccepteerd dat risicodragers in en uit businesslines en markten zullen springen, afhankelijk van de winstgevendheid. Hij zei dat Duitse bedrijven langetermijnrelaties hoog in het vaandel hebben staan, en wees erop dat verzekeraars  die nu weigeren dekking te bieden op gebieden als D&O of cyber, het erg moeilijk zullen vinden om binnen een paar jaar terug te keren als hun strategie verandert. “Ik denk dat sommige verzekeraars geschokt zullen zijn als ze ontdekken dat ze in de toekomst door klanten worden verbannen”, zei hij.

.

Mahnke stelde nadrukkelijk dat de ervaring met de recente verlengingen de komende maanden niet kan worden herhaald.”De markt moet een stap terug doen, zijn aanpak heroverwegen en vooral de communicatie enorm verbeteren, zodat GVNW-leden een niveau van ‘voorspelbaarheid’ kunnen herwinnen tijdens komende polisverlengingen. Het is eigenlijk meer van hetzelfde geweest dan vorig jaar. De belangrijkste problemen zijn de schaarste van capaciteit en hogere prijzen, en de daarmee samenhangende communicatie. De prijsstelling is niet zozeer het hoofdonderwerp als wel onvermijdelijk, omdat de verzekeraars tijdens de zachte markt al een tijdje geen geld hebben verdiend op deze markt en ze moeten renderen. Het was meer zoals het werd gedaan:  sommige vervoerders trokken zich eenvoudigweg plotseling terug uit bepaalde lijnen, zoals D&O, of verminderden de capaciteit drastisch met weinig kennisgeving. Het werd meestal erg slecht gecommuniceerd en daar voelen we ons niet prettig bij”, aldus Mahnke

 “Als je als verzekeringsmanager naar de CEO of CFO gaat en zegt: ‘we hebben moeite om voldoende dekking te vinden zonder 100% meer te betalen’, dan zal hij zeggen: ‘OK, geen goed nieuws, maar wat hebben we te doen, hoe bereiden we ons voor? ”Het probleem was dat dit soms heel laat voor de verlengingen van 1 januari werd gecommuniceerd en dat voelde als chantage. De CEO zegt: ‘Dus de verzekeraars willen doorgaan met ons schade- en algemene aansprakelijkheidsprogramma, maar D&O niet meer?’ Dit slaat nergens op en is niet hoe zaken op de meeste gebieden werken”, vervolgde hij. “Hoe kunnen verzekeraars hun bazen uitleggen dat ze de risico’s in het verleden zo ernstig te laag hebben geprijsd als ze de enorme stijgingen nu rechtvaardigen?”

Een soortgelijke trend is helaas ook te zien op de Duitse cybermarkt.  Mahnke wees erop dat de meeste verzekeraars nog maar een paar jaar geleden wanhopig waren om de nieuwe cyberbusiness binnen te halen in een poging om de groei in de zachte markt te versterken, en waren bereid om tegen elke prijs risico’s te accepteren  om de post binnen te halen. “Nu zijn de rollen ineens omgedraaid, waarbij de capaciteit verdampt en daardoor veel klanten in een moeilijke positie blijven. In de toekomst is de sleutel voor iedereen op de markt om uit te zoeken hoe ze uit deze chaotische situatie kunnen komen en terugkeren naar een meer geordend proces in het belang van iedereen.”   

Hoewel bepaalde lijnen, zoals D&O of cyber, mogelijk onder druk staan vanwege een toegenomen schadelast, moeten verzekeraars volgens Mahnke kiezen voor een bredere benadering kiezen wanneer ze in gesprek zijn met grote bedrijven als ze een rol binnen het hele programma willen behouden. “En natuurlijk moeten de verzekeraars ook goed naar hun interne kosten kijken voordat ze hun belangrijkste klanten ingrijpende wijzigingen in de voorwaarden opleggen. Van zakelijke klanten kan echt niet worden verwacht dat ze gedwee onredelijke prijsstijgingen accepteren, vooral niet als ze behoorlijke individuele schadecijfers kunnen overleggen. En zo dus  verzekeraars te helpen hun winstmarges te kunnen laten behouden terwijl deze  hun eigen kostenbasis niet aanpakken door de implementatie van efficiëntere processen en technologie.”

Bron: Commercial Risk Europe