Grenfell inferno kan ook in Nederland plaatsvinden

0

 

Een ramp als in Londen met de Grenfell Tower, die vorig jaar juni aan 71 mensen het leven kostte, kan ook in Nederland gebeuren?, vinden  ir. Ralph Hamerlinck (senior adviseur Bouwen met Staal en directeur Adviesbureau Hamerlinck), en brandveiligheidsadviseur Peter van der Leur (adviesbureau DGMR), in een interview in het onlangs verschenen digitale magazine van Risk & Business lichten zij hun standpunt toe.

“In Engeland is er een goede regelgeving op dit gebied. Net als in Nederland overigens. Als het in Engeland zoals bij de Grenfell Tower tot een inferno kan leiden, kan dat ook in Nederland plaatshebben”, aldus  Hamerlinck, volgens wie er in Nederland ook geveltjes zijn die niet brandveilig zijn. “Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Bovendien zien we hoge faalkosten in de bouw. De kwaliteit is blijkbaar niet op orde. Er zijn signalen dat het beter zou moeten. Als het de hele linie raakt, raakt het ook de brandveiligheid.”

Hamerlinck merkt tegelijkertijd op dat het in Nederland gezien de statistieken ‘wel goed zit’. “Per miljoen inwoners zijn er weinig slachtoffers als gevolg van brand. Zouden we alles volgens de eisen bouwen, zou het nog brandveiliger zijn. Het is overigens een utopie om te veronderstellen dat dat niveau ooit wordt bereikt. Bijna geen enkel gebouw voldoet aan alle brandveiligheidseisen.”  Hij pleit voor meer aandacht voor brandveiligheid in het ontwerpproces, wat voolgens hem verder mag gaan dan de gestelde eisen in het bouwbesluit. “Architecten hebben onvoldoende zicht op brandveilig bouwen. De benodigde kennis ontbreekt.”

Peter van der Leur

De gevelpanelen die de brand in de Londense Grenfell-toren vorig jaar juni zo snel om zich heen liet grijpen, bekleden ook Nederlandse gebouwen, zegt brandveiligheidsadviseur Peter van der Leur van adviesbureau DGMR. Hij stelt de laatste maanden al meerdere gebouwen tegen te zijn gekomen die niet aan de eisen voldoen en daarmee in principe niet veilig zijn. Op welke schaal de nog gevaarlijkere platen voorkomen, is volgens hem onduidelijk. “Dat komt volgens hem door een slechte controle. Gemeenten controleren tijdens de bouw steekproefsgewijs of de bouwmaterialen overeenkomen met wat  in de aangevraagde vergunning werd aangekondigd. Maar ze kunnen niet álles langslopen, dat zou veel te veel werk zijn. En de gevel geldt voor gemeentes niet direct als cruciaal. Uiteindelijk is degene met de bouwvergunning eindverantwoordelijk,”

Het meest brandbare type plaat wordt volgens hem  gewoon verkocht in Nederland. “De panelen zijn niet verboden omdat voor lage gebouwen minder strenge eisen gelden. De brandweer kan daar makkelijker bij. Maar een aannemer kan die gevaarlijkere en goedkopere platen dus gewoon bestellen, en daarmee (tegen de regels in) een hoog gebouw bekleden. Vaak heeft de aannemer daar zelf niet genoeg weet van”, aldus Van der Leur.

Kijk hier voor het gehele artikel: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2018/02/RB_01_2018.pdf.

 

 

Laat een reactie achter