Global Risk Report World Economic Forum: Zeven van de tien risico’s die in 2019 toenemen zijn van geopolitieke aard

Ondernemers uit de gehele wereld maken zich grote zorgen over geopolitieke issues die momenteel spelen. Dat is volgens de opstellers het meest opvallende aspect uit The Global Risk Report 2019, dat is opgesteld door het World Economic Forum in nauwe samenwerking met makelaar Marsh en verzekeraar Zurich. Van de tien risico’s die het komende jaar volgens de ondervraagde ondernemers naar verwachting het meest zullen toenemen zijn er maar liefst zeven van geopolitieke aard.

De Top 10 wordt aangevoerd door toenemende economische confrontaties en fricties tussen grote mogendheden in de wereld, die volgens maar liefst 91% van de respondenten het komende jaar zullen toenemen. Als tweede wordt genoemd de erosie van multilaterale handelsregels en -overeenkomsten (88%) en als derde een toename van het aantal politieke confrontaties tussen de wereldmogendheden (85%). Cyberaanvallen en diefstal van data en geld is op plek 4, genoemd door 82% van de respondenten, is het eerste niet-geopolitieke risico, gevolgd door disruptie in de uitvoering van werkzaamheden en infrastructuur (80%),

De Top-10 wordt gecompleteerd door het verlies van ver trouwen in collectieve veiligheidsallianties (73%), populistische en nationalistische agenda (72%), gekleurde nieuwsverstrekking en fake news (69%), nationale politieke polarisatie (67%) en identiteitsdiefstal (64%). Uit het onderzoek komt daarnaast naar voren dat onzekerheid over wet- en regelgeving, de voortschrijdende technologische ontwikkelingen, crisis in de watervoorziening, weersextremiteiten, klimaatverandering en andere natuurrampen een grote impact zullen hebben op ondernemers.