Gewapende private beveiligers op zeeschepen weer stap dichterbij

Het heeft lang geduurd, maar met de instemming van de ministerraad is de ‘Wet ter Bescherming Koopvaardij’ weer een stap dichterbij. De nieuwe wet regelt dat beveiligingsbedrijven onder voorwaarden toestemming en vergunning kunnen aanvragen voor bewapende, particuliere beveiligers op Nederlandse zeeschepen.

Gewapende particuliere beveiliging vormt een welkome aanvulling op de Vessel Protection Detachments van Defensie, die al jarenlang actief zijn in risicogebieden, zoals de Golf van Aden. Het Verbond van Verzekeraars heeft de inzet van de KVNR, de NVKK en de vakbond Nautilus International op dit dossier altijd positief gesteund.

Als ook de Eerste en Tweede Kamer snel groen licht geven kan de Wet ter Bescherming Koopvaardij op 1 januari 2022 van kracht worden.

Meer weten? Lees ook het nieuwsitem van de Rijksoverheid: Meer bescherming tegen piraterij voor koopvaardijschepen.

Bron Verbond