Gesprekken over afvalverwerking brandgevaarlijke materialen, de (nieuwe) brandrisico’s in deze sector en de verzekerbaarheid ervan

Het verwerken van afval loopt via een lange en complexe keten waarbij veel mis kan gaan. Onder andere omdat er steeds meer brandgevaarlijke materialen in het afval belanden, zoals lithium-ion batterijen, ontstaan er meer branden en grotere schades. Op initiatief van het Verbond van Verzekeraars hebben branches en bedrijven in de afvalverwerking en recycling, verzekeringsadviseurs en verzekeraars met elkaar gesproken over de (nieuwe) brandrisico’s in deze sector en de verzekerbaarheid ervan.

Afvalverwerking en recycling spelen een belangrijke rol in de energietransitie en de duurzaamheidsopgave waar we in Nederland voor staan. Centrale vraag was dan ook hoe we er samen voor zorgen dat deze bedrijven verzekerbaar blijven.

In groepjes is gesproken over preventieve maatregelen, wet- en regelgeving en de opbouw van (incident)data en kennis. Door de enorme hoeveelheid processen, producten en bedrijven ontbreekt vaak het zicht op een oplossing en wordt er onvoldoende geleerd van incidenten. De afval- en recyclingbranche moet verder toewerken naar meer continue systemen van controle, (incident)rapportage en verbetering, zodat brandrisico’s beter beheersbaar zijn en de verzekerbaarheid toeneemt. Aan de andere kant moeten adviseurs en verzekeraars vanuit het grote aantal verschillende soorten bedrijven in deze branche ieder risico zoveel mogelijk individueel beoordelen en hiervoor verzekeringsoplossingen bieden.

Vervolgtraject

Aan de hand van de ideeën die tijdens de gesprekken naar voren kwamen, zijn verschillende vervolgtrajecten afgesproken: zoals het ontwikkelen van een risicomodel (inventarisatie van risico’s met bijpassende beheersmaatregelen), een ‘brandladder’ (een instrument om het niveau van risicobewustzijn van onderneming te meten) en een incidentendatabase met (bijna) incidenten om van te leren. Daarnaast is het van belang een maatschappelijk debat te starten over het terugdringen van de lithium-ion batterijen in de afvalstroom. Het zijn lichtgewicht batterijen in bijvoorbeeld elektrische fietsen, auto’s, smartphones, tablets, laptops, wenskaarten, speelgoed en hoverboards. Ze worden dagelijks door miljoenen mensen gebruikt. In dit type batterij zit in verhouding veel meer energie dan in een standaard penlite batterij. Volgens Brandweer Nederland heeft ieder huishouden gemiddeld wel 125  (!) van deze batterijen. Deze komen in de afvalstroom terecht waar ze niet horen en gevaar opleveren.

Bron Verzekeraars.nl