Gemeente Amsterdam gaat groot onderhoud doen aan bruggen en kades

7 februari 2019

Amsterdam, stad van water, heeft zo’n 1600 bruggen en 600 kilometer aan kades. Van de 200 kilometer gemetselde kademuren in de stad is ten minste 10 kilometer in zeer slechte staat met een verhoogd risico op verzakking. Daar moet snel iets aan gedaan worden.

De gemeente liet extern onderzoeker Pieter Cloo onderzoek doen naar het onderhoud van de bruggen en kades. Zijn conclusie: het beheer is de afgelopen decennia verwaarloosd. En het onderhoud weer op niveau krijgen is een hele opgave.

Snel aanpakken

De kademuren die er het slechtst aan toe zijn staan bovenaan de lijst om op korte termijn vervangen te worden. Op de meest kritieke plekken wordt de situatie goed in de gaten gehouden. Waar het niet veilig meer is, worden gelijk maatregelen genomen. Zo zijn 6 bruggen geheel of gedeeltelijk afgesloten en zijn op een aantal kwetsbare plekken langs kades noodmaatregelen genomen.

Aanpak in de steigers

Pieter Cloo doet in zijn rapport een aantal aanbevelingen. Bijvoorbeeld dat zwaar verkeer moet worden geweerd om de bruggen en kades minder te belasten. Voor een deel waren we daar al mee bezig. In stadsdeel Centrum is bijvoorbeeld een zone waar alleen vrachtverkeer mag komen van minder dan 7,5 ton. Op plekken waar dat nodig is, kunnen bomen worden gekapt, parkeerplaatsen worden opgeheven en verkeer boven de 3,5 ton worden geweerd. Tot 2022 is er 22,5 miljoen euro beschikbaar voor vervangingsonderhoud.

Nog niet genoeg

Tegelijkertijd moeten we ook concluderen dat er nog meer moet gebeuren om de problemen op te lossen. Er moet bijvoorbeeld flexibeler kunnen worden omgegaan met het geld voor onderhoud, zodat dit onmiddellijk kan worden ingezet als het nodig is. Ook moeten er beperkingen komen voor het gebruik van kwetsbare constructies. En nieuw beleid om zwaar vrachtverkeer te kunnen weren.

Grote impact

Van de eerder genoemde maatregelen gaat u zeker wat merken. Er zullen vaker afsluitingen zijn, soms langdurig, en we zullen moeten zoeken naar andere manieren om de stad te bevoorraden. We zorgen ervoor dat bewoners en ondernemers geïnformeerd worden.