Friesland gaat voorlichting geven aan melkveehouders om stalbranden te voorkomen

Friesland gaat als eerste provincie in Nederland melkveehouders voorlichten om stalbranden te voorkomen. LTO Noord en Brandweer Fryslân zijn de initiatiefnemers. Het project is onderdeel van de inventarisatie bluswater buitengebied.De eerste bijeenkomst wordt komend voorjaar gehouden. Melkveehouders krijgen dan voorlichting over wat ze zelf kunnen doen om brand te voorkomen. Daarna maakt de brandweer een scan van de stal van deelnemende boeren om alles in kaart te brengen.

„Agrariërs denken vaak dat het wel in orde is, doordat er een brandblusser staat en de electra is gekeurd, maar bij nadere inspectie blijkt dan toch dat het beter kan”, zegt projectadviseur Geert Kloetstra bij LTO Noord. „Dan hangen bijvoorbeeld veel spinnenwebben bij elektrische installaties en zit het stopcontact net niet op de juiste plaats, of blijven de stekkers van apparaten in het stopcontact zitten terwijl het niet in gebruik is. Het zijn de details die het verschil maken.”

Onderwijs

Brandpreventie houdt niet op bij de bestaande boeren. Voorlichting begint al in het agrarisch onderwijs. Tijdens de studie komt het voorkomen van stalbrand aan bod. „Iedereen is erbij gebaat dat er minder branden in veestallen plaatsvinden. Toch is het een dossier dat zich moeilijk laat financieren. We hopen dat provincie Fryslân ons geldelijk wil ondersteunen Het Niscoo en Mesdagfonds hebben hun medewerking al toegezegd”, aldus Kloetstra.

Bron Veldpost