Franse regering wil in eigen land jurisdictie aantrekkelijker maken voor captives

De Franse regering wil in eigen land de jurisdictie aantrekkelijker maken voor captives, omdat riskmanagers steeds vaker hun heil zoeken tot alternatieve vormen van risicofinanciering om de nadelige effecten van de verhardende verzekeringsmarkt, waaronder premieverhogingen en dekkingsbeperkingen, zoveel mogelijk te beperken. Die aankondiging werd gedaan op de laatste dag van het recent gehouden congres van AMRAE, het Franse equivalent van de Nederlandse NARIM.

In een sessie op de laatste dag van de jaarlijkse AMRAE Riskmanagement-conferentie  zei Lionel Corre, adjunct-directeur verzekeringen bij het Franse ministerie van Financiëme de Franse Schatkist, dat het onaanvaardbaar is dat Frankrijk slechts vier captive-ondernemingen telt, terwijl in  buurland Luxemburg enkele tientallen captives zijn gehuisvest die eigendom zijn van Franse bedrijven. “Wij geloven dat captives een toekomst hebben.  Daarom werken we vandaag de dag samen met AMRAE en ondernemingen om hun captive-bedrijven naar Frankrijk te verplaatsen.”

Hij kondigde geen specifieke maatregelen aan om dit doel te bereiken, maar zei dat de kwestie op de agenda van de Franse regering staat. Corre legde de verklaring af tijdens een rondetafelconferentie over de verhardende verzekeringsmarkt en de gevolgen daarvan voor Franse verzekerde bedrijven kopers en verzekeraars. Volgens de deelnemers aan de discussie zulleN dekkingsbeperkingen en prijsstijgingen verzekerde bedrijven  waarschijnlijk ertoe aanzetten naar alternatieve vormen van risicofinanciering te zoeken om minder afhankelijk te worden van traditionele verzekeringsopolossingen. de rol van traditionele verzekeringen te verminderen. Of zoals makelaar Gilles Beneplanc (CEO Verlingue) het verwoordde: “Het is van belang in gedachten te houden dat wanneer de opstelling van verzekeraars te krachtig is en zij niet doen wat zij behoren te doen, namelijk bedrijven helpen hun risico’s te beheersen, bedrijven andere oplossingen zullen vinden. Verzekeringen vormen nu eenmaal slechts één element van risicofinanciering.”

De verhardende verzekeringsmarkt betekent ook dat bedrijven  worden gedwongen hogere retenties te accepteren, een gebied waar juist captives een belangrijke rol kunnen spelen. Hervé Houdard, CEO van makelaar Siaci Saint-Honoré, verwelkomde daarom het nieuws dat captives levensvatbaarder kunnen worden in Frankrijk. ”Verzekerden worden gedwongen hun eigen behoud te verhogen en zullen er vaker voor kiezen een captive op te zetten of een bestaande captive nieuw leven in te blazen. Door de regeringsplannen om de komst van captives te bevorderen krijgen bedrijven eindelijk de mogelijkheid om te kiezen voor een Franse captive-oplossing.”                                                                        

 Houdard bekritiseerde ook de manier waarop de verzekeringssector de verhardende markt heeft aangepakt. “Zelfs goede risico’s zijn bestraft en dat is niet acceptabel,” zei hij. AMRAE-president Brigitte Bouquot beklaagde zich tevens over het feit dat verzekerde bedrijven  te maken hebben gehad met willekeurige capaciteitsverminderingen en prijsverhogingen en bestempelde de handelwijze van verzekeraars als ‘irrationeel’.

Haar beschuldigingen werden tegengesproken door Florence Lustman, voorzitter van de Franse verzekeraarsorganisatie FFA. Zij achtte de marktcorrectie gerechtvaardigd vanwege een combinatie van factoren, zoals  een jarenlange zachte markt, een toenemende schadelast en lage rente- en beleggingsopbrengsten. Zo is in Frankrijk alleen al de schadelast door brandschadeclaims in vier jaar tijd met 74% toegenomen tot € 733 miljoen in 2018 en is de schade door natuurrampen gestegen van € 1,2 miljard in dE jaren ’80 naar   een gemiddelde van € 3,2 miljard tussen 2015 en 2018. Ook wees zij op de versoepeling in het preventiebeleid van ondernemingen, ondanks de inspanningen van risicomanagers. “We hebben kunnen constateren dat de inspecties bij bedrijven aanzienlijk zijn gedaald: van 29.000 in 2009 naar 19.000 in 2018, hoewel het aantal mogelijkheden  is toegenomen”, aldus Lustman.