FERMA’s European Risk Manager Survey: Cyber, klimaatverandering en natuurrampen grootste zorg van riskmanagers

De grootste bedreigingen voor bedrijven in 2022 houden verband met of worden versterkt door de wereldwijde pandemie en de Oekraïense crisis: cyberdreigingen, mislukking van de toeleveringsketen en verstoringen, geopolitieke onzekerheden en onzekere economische groei, met name door de stijging van de grondstof- en energiekosten en de kwestie van de beschikbaarheid daarvan, alsook door de inflatie.  Dat zijn enkele uitkomsten uit de laatste editie van het European Risk Manager Survey, dat FERMA om de twee jaar houdt en waaraan meer dan 500 professionals uit 27 landen hebben deelgenomen.

Cyberaanvallen blijven bovenaan de agenda staan op korte (12 maanden) en middellange termijn (3 jaar), terwijl risico’s in verband met duurzaamheid twee van de drie grootste risico’s zijn op lange termijn (10 jaar), met klimaatverandering als nummer 1 en natuurrampen als nummer 3

Insurance 

Uit de resultaten blijkt dat riskmanagers te maken hebben met een drievoudige crisis bij het kopen van verzekeringsbescherming:

  • 78% wordt zwaar getroffen of geconfronteerd met een grote impact in termen van premiestijging;
  • 71% in termen van vermindering van capaciteit;
  • 63% in termen van beperkingen en uitsluitingen voor specifieke risico’s

Als gevolg hiervan passen riskmanagers hun verzekeringsstrategie de komende twee jaar aan door zich te richten op het in eigen beheer behouden van risico’s (73%), het gebruik van een captive (35%), het oprichten van een captive (12%) en het gebruik van alternatieve risico-overdrachtsinstrumenten (29%). De interesse in captives is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk gestegen van 15% in 2018 naar 47% nu.

Daarnaast denkt 41% van de respondenten dat sommige activiteiten of locaties van hun bedrijf in de toekomst onverzekerbaar zullen worden, wat illustreert dat het steeds moeilijker wordt om risico’s te verzekeren die als systemisch worden gezien (bijv. cyber, klimaatverandering).

Het beroep van riskmanager

91% van de risicomanagers is volledig, grotendeels of gedeeltelijk betrokken bij de bedrijfsstrategie. Een groeiend aantal riskmanaghers speelt een specifieke rol met betrekking tot ESG-gerelateerde risico’s in hun organisaties of is van plan dit te gaan doen (56% tegenover 40% in 2020) en 82% werkt samen met de afdeling MVO/Duurzaamheid, waarbij 32% een nauwe interactie heeft tegenover 20% in 2020.

Meer dan de helft van de riskmanagers werkt nauw samen met IT en informatiebeveiliging op het gebied van cyberrisico’s of heeft dit binnen zijn team. Meer dan een derde van de risicomanagers is direct betrokken bij het beheer van risico’s in verband met de invoering van nieuwe technologieën door hun organisatie.

Download the key findings HERE

Download the full set of data HERE