FERMA-voorzitter Dirk Wegener: “Hoewel meeste organisaties grotendeels of redelijk goed voorbereid waren op de pandemie geeft ​​meerderheid aan negatieve operationele en financiële gevolgen te hebben ondervonden”


Europese risicomanagers hebben geholpen om de continuïteit van hun organisaties te behouden tijdens de pandemiecrisis. Volgens een vandaag verschenen rapport ‘Risk Management, recovery and resilience. COVID-19 Survey Report 2020’ hebben ze deelgenomen aan taskforces en crisisunits, de communicatie bevorderd, nieuwe werkprocessen ondersteund, waar mogelijk schadeclaims ingediend en schadevergoedingen geïnd en begonnen met herstelwerkzaamheden.

Het onderzoek werd tussen 28 september en 21 oktober 2020 uitgevoerd onder de 22 aangesloten FERMA-verenigingen. Er werden antwoorden ontvangen van 314 respondenten in 21 landen. “De reacties zijn een momentopname van de perspectieven van risicomanagers midden in de pandemiecrisis. Ze leveren ook een kwantitatieve bijdrage aan de beleidsdiscussie die op EU- en nationaal niveau plaatsvindt over de veerkracht bij pandemieën en andere grote rampen”, aldus FERMA. FERMA-voorzitter Dirk Wegener zei: “De meeste respondenten waren van mening dat hun organisaties grotendeels of redelijk goed voorbereid waren om de pandemie het hoofd te bieden, hoewel, in dat stadium, een ​​meerderheid aangaf dat hun organisatie negatieve operationele en financiële gevolgen van de pandemie had ondervonden. We konden de volledige impact van de door overheden opgelegde lockdowns  en andere beheersmaatregelen niet voorzien. Zodra we een langer perspectief hebben, denken we dat we de waarde zullen inzien van flexibele riskmanagementttools, zoals bedrijfscontinuïteitsplannen, voor de veerkracht en het herstel van bedrijven. ”

Wegener voegt hieraan toe: “Verzekeringen hebben helaas niet de ondersteuning geboden die organisaties nodig hebben voor hun bedrijfsonderbreking. Er is een sterke behoefte aan een toekomstige financiële oplossing. We hebben een lange relatie met de verzekeringssector en willen dat het deel uitmaakt van een oplossing via zowel risico-overdracht en risico-expertise naar een gecombineerd publiek-privaat initiatief ”, aldus de FERMA-voorzitter, volgens wie dit onderzoek inhoudelijk niet uitvoerig is geeft het een belangrijk inzicht in de rol van risicomanagers tijdens de pandemie en de lessen die zullen worden opgenomen in het risicomanagement van ondernemingen voor de toekomst.”

Belangrijkste bevindingen

Meer dan 30% van de respondenten was betrokken bij het opzetten en implementeren van het COVID-19-crisismanagement van hun organisatie en 17% leidde het proces. Daarnaast was meer dan 20% betrokken bij de reactie op de communicatie van hun organisatie omtrent de pandemie, speelt 23% een belangrijke rol bij het opzetten en / of uitrollen van het herstelplan en vindt de overgrote meerderheid van de respondenten (90%) dat hun organisatie goed of enigszins voorbereid was om de pandemie het hoofd te bieden. De belangrijkste riskmanagementtools zijn bedrijfscontinuïteitsplannen (74%) en niet nader genoemde preventieve maatregelen (59%).

 Voor 31% van de respondenten maakte een pandemie in september 2019 deel uit van het risicoplan  van hun organisatie,  67% zei dat verzekeringen, met name voor niet-materiële bedrijfsonderbreking zonder schade (NDBI), niet hadden voorzien in de behoeften van het bedrijf. Ongeveer 60% zou geïnteresseerd zijn in een NDBI-verzekeringsproduct voor pandemieën of andere catastrofale gebeurtenissen en volgens driekwart van de respondenten zal de vraag naar riskmanagement  toenemen als gevolg van de pandemie    

Beleidsaanbevelingen

Op basis van de uitkomsten van het rapport heeft  FERMA de volgende aanbevelingen voor beleidsmakers: “We moeten capaciteit opbouwen om veerkracht op te bouwen en zouden graag zien dat de EU risk- en insurancemanagers aanmoedigt om een ​​sleutelrol te spelen bij het bevorderen van het risicobewustzijn, bijvoorbeeld bij hun leveranciers, die vaak kleine en middelgrote ondernemingen zijn. Verder zouden overheden de ontwikkeling van een zogeheten ‘BCM-cultuur’ binnen organisaties kunnen ondersteunen. Wat de financiële kant betreft, moet de EU bijdragen tot het creëren van een publiek-private financiële oplossing voor NDBI voor pandemieën en andere grote catastrofale risico’s, gebaseerd op verzekeringen en gebouwd op een solide basis van riskmanagement. Tot slot, moet de EU initiatieven in de lidstaten communiceren en coördineren.”

Dirk Wegener zegt: “FERMA heeft een belangrijke en tijdige bijdrage geleverd aan de discussies op Europees niveau. We kijken uit naar onze voortdurende interactie met beleidsmakers over deze belangrijke kwestie. “

 Download hier het volledige paper

https://www.ferma.eu/app/uploads/2020/12/Risk-Management-recovery-and-resilience-COVID-19-Survey-Report-2020_2020.12.01_final.pdf