FERMA roept Europese Commissie op lering te trekken uit Corona-pandemie en biedt hulp aan

De Federation of European Risk Management Associations FERMA, de Europese koepel van 21 nationale riskmanagementorganisaties heeft er per brief bij de Europese Commissie op aangedrongen  lering te trekken uit de huidige Corona-pandemie en deze  te gebruiken bij eventuele toekomstige calamiteiten teneinde de gevolgen van pandemieën beter te kunnen beheersen. FERMA heeft aangeboden feedback en ervaring van de 21 bij haar aangesloten riskmanagementorganisaties te verzamelen om met de Commissie te delen.

FERMA merkt ook op dat gezien de aard van pandemieën het om risico’s gaat waarvoor binnen de (her) verzekeringssector niet of nauwelijks verzekeringsmogelijkheden voor handen zijn. Het roept  de Commissie op om de ontwikkeling van publiek-private initiatieven te ondersteunen, zo mogelijk op nationaal niveau, die dekking  kunnen bieden aan de slachtoffers van toekomstige pandemieën tegen de financiële gevolgen .