FERMA: Regelgevers moeten captives behandelen als ondernemingen met lage risico’s De Federation of European Risk Management Associations (FERMA) zegt dat de Europese verzekeringsregelgeving captives  moet behandelen als ondernemingen met een laag risico, tenzij er duidelijke redenen zijn om de volledige criteria toe te passen. Deze opmerking staat centraal in de reactie van FERMA op de laatste raadpleging over de herziening van Solvency II door de Europese Commissie.

. FERMA heeft consequent gepleit voor een risicoproportionele regulering van captives in de Europese verzekeringsregelgeving. Zij juicht nu de voorgestelde wijzigingen in Solvency II toe die het concept van evenredigheid zouden versterken, en met name de invoering van een nieuwe classificatie van ‘ondernemingen met een laag risicoprofiel’.

FERMA laat de Commissie weten dat er nog ruimte is om de proportionaliteit van de regelgeving voor captives te verbeteren. “Wij pleiten ervoor captives standaard  te behandelen als ondernemingen met een laag risicoprofiel, tenzij de captive bijvoorbeeld een systeemrisico vormt of zijn solvabiliteitsvereisten niet heeft nageleefd.”

Dit amendement zou volgens de FERMA de complexiteit voor kleine en minder risicovolle verzekeraars, met name captives, verder verminderen. Het zou ook de regelgeving inzake captives voor de nationale toezichthoudende autoriteiten stroomlijnen.  FERMA herhaalt tegenover de Commissie dat de solvabiliteit van een captive zelden van invloed is op de verzekeringsmarkt, maar dat ze een waardevol onderdeel zijn van de riskmanagementstrategie van veel ondernemingen. “Ze bieden Europese ondernemingen een alternatieve vorm van risicofinanciering, wat van cruciaal belang is in de huidige harde omstandigheden op de verzekeringsmarkt.”
Al twee jaar geleden wendden Europese risicomanagers zich meer tot captives als bron van (her)verzekeringscapaciteit en riskmanagementinformatie in het licht van een verhardende verzekeringsmarkt. In de FERMA Risk Manager Survey van 2020 zei 27% een bestaande captive te zullen gebruiken voor moeilijk te plaatsen risico’s, vergeleken met slechts 1% in 2018, en 16% overwoog de oprichting van een nieuwe captive.   Uit de FERMA Risk Ma

nager Survey van 2022, die binnenkort van start gaat, zal waarschijnlijk blijken dat deze trend zich heeft doorgezet en mogelijk is versneld, waarbij riskmanagers zich niet alleen zorgen maken over prijzen, maar ook over de beschikbaarheid van capaciteit voor bepaalde risico’s, zoals cyberrisico’s.
FERMA besluit haar bijdrage met een erkenning van de belangrijke vooruitgang op het gebied van proportionaliteit in de huidige voorstellen inzake Solvency II. “Wij zijn er echter vast van overtuigd dat er meer moet worden gedaan om Solvency II echt risicogebaseerd en evenredig te maken. Wij zeggen dit als kopers van verzekeringen, maar ook als gebruikers van captives in moeilijke marktomstandigheden, en ook te midden van toenemende vragen over de ‘verzekerbaarheid’ van bepaalde risico’s, zoals die in verband met de klimaatverandering. Opties voor risicofinanciering zijn daarom m belangrijker dan ooit. FERMA kijkt ernaar uit om met onze unieke expertise een bijdrage te leveren aan de politieke discussies over Solvency II.”
Lees hier de volledige position paper https://www.ferma.eu/app/uploads/2022/01/FERMA-position-paper-on-Solvency-II-review-1.pdf