FERMA-president Jo Willaert roept verzekeringsbranche op tot een andere, meer vernieuwende aanpak

Aan de vooravond van een veranderend Europa en de Vierde Industriële Revolutie staan de Risk management- en verzekeringsindustrie op een kruispunt, waarbij een ieder op zoek is naar de juiste richting.” Die woorden sprak FERMA-president Jo Willaert gistermorgen (16 oktober jl/) in zijn openingstoespraak voor 1.300 Europese riskprofessionals van het jaarlijkse FERMA-congres, dat deze week plaatsvindt in Monaco. “We leven in een boeiende en fascinerende tijd waarin er zeker bedreigingen zijn maar zich ook vele kansen voordoen. Ik geloof dat door een nadruk op leiderschap, communicatie en opleidingen de risk manager niet de rol van kaartlezer kan vervullen maar juist van routemaker. Door op een positieve manier om te gaan met de risico’s die zich aandienen kunnen risk managers, makelaars en verzekeraars een belangrijke rol spelen in het helpen van Europese bedrijven om de kansen te omarmen.”

Hij vervolgt: “”Er is momenteel sprake van een grote mate van onvoorspelbaarheid. De Europese Unie ondergaat een periode van verandering en er zijn grote uitdagingen als gevolg van politieke spanningen, massamigratie en klimaatverandering. Tegelijkertijd neemt de Vierde Industriële Revolutie ons allen mee is enkele onvoorspelbare richtingen. Het nemen van risico’s is essentieel voor  een bestendige en duurzame toekomst van bedrijven”, aldus Willaert, volgens wie voor risk manager de weg vooruit is gelegen in het ondersteunen van en informeren over hoe om te gaan met de risico’s die op bedrijven afkomen.  “We vervullen een waardevolle rol spelen een waardevol rol in onze advies- en rapportagefunctie over risico’s en compliance, maar we zouden meer vertrouwen moeten hebben om verder te bouwen aan dat onderdeel van ons werk door te laten zien hoe het beheersbaar omgaan met risico’s essentieel is voor het voorbestaan van de onderneming.”

Verzekeringsbranche

In zijn speech stond Jo Willaert uitgebreid stil bij de verzekeringsindustrie, die hij blijft zien als de voornaamste businesspartner van de risk manager. “Zij kunnen fungeren als onze co-piloot, navigator en zelfs als mechaniciën. Niemand stelt vraagtekens bij de meerwaarde die verzekeringen van oudsher bieden voor de ontwikkeling van elke onderneming. Tegelijkertijd spreken risk managers hun frustratie uit dat de verzekeringssector zich niet  in hetzelfde tempo evolueert als het bedrijfsleven. Het traditionele verzekeringsmodel is gebaseerd op claimsdata en het huidige aanbod helpt ons slechts in beperkte mate om tegemoet te komen aan de wensen die de Vierde Industriële Revolutie ons stelt.”