FERMA-president Dirk Wegener: “Samenwerking op risicogebied is essentieel voor een weerbare en veerkrachtige sector”

  FERMA-president Dirk Wegener heeft risk- en insurancemanagers en  strategische partners in de verzekeringsmarkt voorgehouden dat samenwerking op risicogebied essentieel is voor een weerbare en veerkrachtige sector.” Hij maakte zijn opmerkingen tijdens de tweedaagse FERMA Talks, een evenement van discussies en uitzendingen over het thema: From Risk to Resilience: Learning to Deal with Disruption, which is taking place in Brussels and online,  dat zowel fysiek in Brussel als online plaatsvond
Wegener zei dat ondanks het genoegen elkaar weer persoonlijk te kunnen ontmoeten, de pandemie nog niet voorbij is, en dat andere verstoringen waarschijnlijk zijn. Klimaatverandering, digitalisering, de Europese Green Deal, duurzaamheid en de harde verzekeringsmarkt, het zijn allemaal risico’s en kansen.

‘Ons doel moet zijn om veerkracht en weerbaarheid in onze organisaties te creëren, zodat zij flexibel en wendbaar kunnen reageren op schokken, waar die ook vandaan komen. Een les die we uit de pandemie zullen trekken, is het belang van coördinatie en samenwerking tussen functies en met externe partners.We zoeken partners die ons kunnen helpen om disrupties te managen en veerkracht en weerbaarheid  op te bouwen. Financiële steun is belangrijk, net als technische expertise en intelligence. Vandaag nemen onze risico’s toe, maar het verzekeringsaanbod neemt af, vooral in sommige kritieke businesslines.”

Dirk Wegener drong er bij de verzekeringsmarkt op aan om te blijven fungeren als een belangrijke partner die organisaties helpt risico’s te begrijpen en te beperken. “Samenwerking op het gebied van risico’s is essentieel voor weerbaarheid en veerkracht. Samenwerking tussen het bedrijfsleven en de verzekeringsmarkt komt ons allemaal ten goede.”

Hij zei dat FERMA werkt aan een herstart van de discussies over een Europees publiek-privaat initiatief om financiële veerkracht te bieden tegen toekomstige systeemrisico’s. Ook bekijkt hij samen met de leden hoe FERMA hen en hun leden kan ondersteunen in de dialoog met de verzekeringsmarkt.”Ik kan met vertrouwen zeggen als voorzitter van FERMA  dat we er klaar voor zijn om met onze leden, partners en Europese instellingen samen te werken om veerkracht en weerbaarheid op te bouwen tegen toekomstige schokken en de impact van toekomstige crises te beperken .”