FERMA-president Dirk Wegener pleit voor risk sharing met oog op succesvolle overgang naar koolstofneutraliteit en bescherming tegen extreme risico’s klimaatverandering en cybercriminaliteit


 

“Optimale risicodeling. een vorm van riskmanagement waarbij de kosten van de gevolgen van een risico worden gedeeld door meerdere partijen, is van fundamenteel belang voor een succesvolle overgang naar koolstofneutraliteit, de bescherming van onze organisaties en onze samenlevingen tegen extreme risico’s in het licht van de klimaatverandering en in de strijd tegen cybercriminaliteit.” Dat heeft Dirk Wegener, president van de Federation of European Risk Managers (FERMA)  vanmorgen tijdens het FERMA Forum, dat de komende twee dagen in Kopenhagen plaatsvindt.  Het is de eerste keer dat deze marktbijeenkomst sinds 2019 persoonlijk wordt gehouden vanwege de pandemie. Het event trekt  1.862 riskmanagers en andere riskprofessionals uit heel Europa aan, het hoogste aantal ooit.
 
In zijn opmerkingen bracht Wegener drie punten van zorg voor riskmanagers naar voren: de overgang naar koolstofneutraliteit, systeemrisico’s en cyberrisico’s en hoe een potectioon gap f een optimale risicodeling bedreigt. “Voor veel riskmanagers  stelde de pandemie hen in staat hun capaciteiten en de waarde van risicobeheer voor organisaties in een crisis aan te tonen. Zij lieten zien dat enterprise risk management bedrijven in staat stelt veerkrachtig te blijven en zaken te doen. In een tijd van grote onzekerheid was het voor riskmanagers bevredigend om hun vaardigheden in te zetten om hun bedrijven en collega’s te ondersteunen. Het is niet zo verwonderlijk dat 90% zei dat de pandemie riskmanagement voor hun organisatie belangrijker had gemaakt.”

Hij verklaarde echter ook dat de pandemie een ongemakkelijke tijd was geweest voor insurancemanagers die aan hun bestuur moesten uitleggen waarom bepaalde risico’s, zoals bedrijfsschade, niet waren gedekt. Sindsdien heeft de markt gereageerd door de polisvoorwaarden aan te scherpen, bijvoorbeeld om claims als gevolg van besmettelijke ziekten specifiek uit te sluiten. Over het geheel genomen blijft de harde markt de capaciteit voor risicofinanciering beperken en de premies hoog houden. Hij zei: “We zien een groeiende bezorgdheid van insurancemanagers over een beschermingskloof.  In de FERMA 2022 Risk Manager Survey zei 41% van de respondenten dat zij geloven dat sommige activiteiten of locaties van hun bedrijf in de toekomst onverzekerbaar zullen worden. Deze bevinding illustreert onze bezorgdheid over de blootstelling aan alle risico’s die als systemic  kunnen worden beschouwd, zoals natuurrampen als gevolg van klimaatverandering.” 
.
 FERMA is van mening dat het beperken van systeem- en catastroferisico’s de gezamenlijke inspanningen vereist van verzekerden, verzekeraars en overheden. Zij blijft pleiten voor de oprichting van een Europees publiek-privaat partnerschap om de capaciteit voor risico-overdracht op te bouwen die bedrijven nodig hebben. Wegener riep verzekeraars op om zich bij FERMA aan te sluiten en zei dat dit een kans is om hun expertise te gebruiken en hun maatschappelijke rol uit te breiden.   Wat de overgang naar koolstofneutraliteit betreft, werd in een in september door FERMA gepubliceerd document, Insuring the Transition, de frustratie van riskmanagers over het gebrek aan steun van de verzekeringssector verwoord. “Zakelijke klanten willen dat verzekeraars een holistisch inzicht krijgen in hun risico’s en behoeften, waardoor verzekeraars en ingenieurs meer flexibiliteit krijgen om zaken te doen buiten de starre richtlijnen om. Wij zullen met u samenwerken. Riskmanagers vergroten hun gegevens en technische vaardigheden om risicoleiderschap te bieden. FERMA zal met u samenwerken.”

Wegener sloot zijn presentatie als volgt af: “Vandaag staan we aan het begin van wat misschien wel de economisch grootste overgang voor onze samenlevingen is sinds de industriële revolutie. Dat vergt veel veranderingen van onze bedrijven. Ja, dat zal veeleisend zijn, maar het is ook spannend, en wij kunnen een grote bijdrage leveren. Het dichten van de beschermingskloof is daar een belangrijk onderdeel van. “

  Hij zei dat het thema van het Forum, Transitioning Together, een erkenning is van het feit dat het delen van kennis en middelen de manier is om onze samenlevingen en organisaties duurzaam te maken in deze nieuwe periode van verandering. Het tweede thema van het evenement is risicomanagement in een snel veranderende wereld. “Enterprise Risk Management  is het fundament, de basis van dit werk, en risicoleiderschap is ons kompas om te bereiken wat we willen voor onze groenere en digitale planeet.”