Ferma-onderzoek toont groeiende strategische rol aan van riksmanagers als co-piloot van directie en het senior management

 

  Riskmanagers vervullen binnen hun ondernemingen meer en meer een strategische rol als ‘co-piloot van directie en het senior management. Dat is volgens Ferma-president Jo Willaert één van de belangrijkste uitkomsten uit het recente tweejaarlijkse European Risk Manager Survey van zijn organisatie onder 734 riskmanagers in 29 landen.” Het onderzoek toont volgens hem aan dat de rol van de riskmanager zich op meerdere fronten professioneel ontwikkel,  waardoor zij beter zijn geëquipeerd om de vele veranderingen het hoofd te bieden die op organisaties  afkomen, zoals op het gebied van duurzaamheid, wet- en regelgeving en de snelgroeiende digitalisering.

 

Zo komt uit het onderzoek onder meer naar voren dat cyber als voornaamste risico wordt bestempeld  en dat insurancemanagers nadenken over de te voeren strategieën voor het geval er een ‘harde markt’ komt. Andere uitkomsten zijn:

  • 76% van de riskmanagers houdt zich bezig met het vaststellen van risico’s die relevant zijn voor de levensvatbaarheid van de bedrijfsstrategie en -doelen;
  • Bijna 70% van de riskmanagers acteert als ‘risk conductor’ door informatie van alle risicogerelateere functies te bundelen voor het topmanagement;
  • Srategische activiteiten als governance, risk culture & risk appetite maken in toenemende mate onderdeel van de missie van de riskmanager uit;
  • De functie van riskmanager raakt meer en meer verbonden met IT en informatieveiligheid;
  • 86% van de risk managers ontwikkelt risk maps en inventariseert, analyseert, evalueert risico’s, geeft prioriteiten aan en rapport risico’s;
  • Risk managers passen voor hun werk in toenemende mate nieuwe technologieën toe om risico’s beter en proactiever te kunnen voorspellen.