Ferma-onderzoek: Riskmanagers hebben te maken met een drievoudige crisis bij het inkopen van verzekeringsdekking

Riskmanagers hebben te maken met een drievoudige crisis bij het inkopen van verzekeringsdekking: 78% is  zwaar getroffen of geconfronteerd met een grote impact in termen van premiestijging, 71% heeft te maken met vermindering van capaciteit en 63% met beperkingen en uitsluitingen voor specifieke risico’s. Dat zijn enkele uitkomsten uit het onderzoek ‘ Risk managers in a time of transition: results of the FERMA European risk manager survey 2022’ , dat de riskmanagementorganisatie heweft uitgevoerd samen met PWC Frankrijk onder 500 deelnemers in 27 landen..

Als gevolg hiervan passen riskmanagers hun verzekeringsstrategie de komende twee jaar hun beleid aan door zich te richten op het meer voor eigen behoud houden van risico’s (73%), het gebruik van een captive (35%), het oprichten van een captive (12%) en het gebruik van alternatieve risico-overdrachtsinstrumenten (29%). De interesse in captives is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk gestegen van 15% in 2018 naar 47% nu.

Daarnaast denkt 41% van de respondenten dat sommige activiteiten of locaties van hun bedrijf in de toekomst onverzekerbaar zullen worden, wat illustreert dat het steeds moeilijker wordt om risico’s te verzekeren die als systemisch worden gezien (bijv. cyber, klimaatverandering).

Bedreigingen

Uit het onderzoek blijkt verder dat de  grootste bedreigingen voor bedrijven in 2022 verband houden met of worden versterkt door de wereldwijde pandemie en de Oekraïense crisis: cyberdreigingen, mislukking van de toeleveringsketen en verstoringen, geopolitieke onzekerheden en onzekere economische groei, met name door de stijging van de grondstof- en energiekosten en de kwestie van de beschikbaarheid daarvan, alsook de inflatie. 

Cyberaanvallen blijven bovenaan de agenda staan op korte (12 maanden) en middellange termijn (3 jaar), terwijl risico’s in verband met duurzaamheid twee van de drie grootste risico’s zijn op lange termijn (10 jaar), met klimaatverandering als nummer 1 en natuurrampen als nummer 3.

Het beroep van riskmanager

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 91% van de riskmanagers volledig, grotendeels of gedeeltelijk betrokken is bij de bedrijfsstrategie. En dat een groeiend aantal riskmanagers  een specifieke rol vervult met betrekking tot ESG-gerelateerde risico’s in hun organisaties of is van plan dit te gaan doen (56% tegenover 40% in 2020) en dat 82% samenwerkt met de afdeling MVO/Duurzaamheid, waarbij 32% een nauwe interactie heeft tegenover 20% in 2020.

Meer dan de helft van de riskmanagers werkt nauw samen met IT en informatiebeveiliging op het gebied van cyberrisico’s of heeft dit binnen zijn team. Meer dan een derde is direct betrokken bij het beheer van risico’s in verband met de invoering van nieuwe technologieën door hun organisatie.

Download the key findings HERE

Download the full set of data HERE