FERMA lanceert tool voor riskmanagement bij werken op afstand

Tijdens een webinar vandaag (woensdag) lanceert de Federation of European Risk Management Associations (FERMA) haar nieuwste praktische tool onthullen: een vereenvoudigde gids voor het in kaart brengen van risico’s voor werken op afstand.

Het project komt voort uit FERMA’s onderzoek onder haar leden naar de gevolgen van de pandemie, waaronder het Covid-19 rapport 2020. Riskmanagers geven aan  dat veel bedrijven vóór de pandemie al bezig waren met het ontwikkelen van beleid voor telewerken, maar dat de omschakeling die bijna van de ene dag op de andere plaatsvond als reactie op de volksgezondheidsmaatregelen van de overheid, het risiconiveau heeft verhoogd.

 Belangrijke kwesties zijn volgens de riskmanagers de veiligheid op de werkplek en cyberrisico’s, vooral in de context van de toenemende digitalisering die door de pandemie werd versneld.Een projectgroep bestaande uit leading riskmanagers van grote bedrijven in België, Frankrijk, Italië en Zweden heeft de tool ontwikkeld, voortbouwend op het werk dat de Franse vereniging voor riskmanagement AMRAE eerder voor het mkb heeft gedaan. De groep zal haar werk tijdens de webinar presenteren.

 Hoe het werkt

Het instrument is een eenvoudige vragenlijst die organisaties van elke omvang kunnen gebruiken. Het bevat een termplate van risico’s en kansen in verband met telewerken, onderverdeeld in zeven belangrijke categorieën: strategisch, financieel, beveiliging en veiligheid, operationeel, regelgeving en naleving en technologisch. Aan de hand van relevante vragen wordt de gebruiker gevraagd na te denken over de mate waarin hun organisatie blootstaat aan bepaalde risico’s in elke categorie en over de mogelijke gevolgen daarvan. Een eenvoudig scoresysteem geeft van  elk van de risicocategorieën via een heat map en een visueel beeldscherm de impact en waarschijnlijkheid aan.  

  .   

Aan de hand van de resultaten kunnen organisaties zich duidelijker concentreren op het identificeren en beperken van de risico’s in verband met hun beleid en de kansen benutten. De projectgroep is ook van mening dat de output van het FERMA-instrument managers in organisaties van elke omvang kan helpen bij het communiceren van belangrijke risico’s en kansen met hogere leidinggevenden en andere functies in de organisatie.Door dit instrument op verzoek beschikbaar te stellen, beoogt FERMA bredere doeleinden te dienen. Het gebruik ervan zou bijvoorbeeld het riskmanagement in MKB’s kunnen ondersteunen, alsook bijdragen tot de doelstelling van de Europese Commissie “A Europe Fit for the Digital Age ” door het belangrijke perspectief van riskmanagement aan te reiken.

 Download: The Guide to FERMA’s Simplified Risk Mapping Tool for Remote Work. https://www.ferma.eu/app/uploads/2022/01/GUIDE-TO-FERMAS-SIMPLIFIED-RISK-MAPPING-TOOL-FOR-REMOTE-WORK.pdf