FERMA komt met whitepaper met oog op EU-voorzitterschap Tsjechië 

 De Federation of European Risk Management Associations (FERMA) heeft een paper uitgebracht over de rol van riskmanagement met het oog op de prioriteiten van het Tsjechische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie om de veerkracht van de EU-economie en de cyberveiligheid van het continent verder te vergroten. Het Tsjechische voorzitterschap is op 1 juli begonnen en loopt tot 31 december.

In haar document “Bijdrage aan de agenda van het Tsjechische voorzitterschap – Europa als taak: heroverwegen, herbouwen, herbekrachtigen“, stelt FERMA: “Als het vertegenwoordigende orgaan voor de riskmanagementberoepsgroep op Europees niveau heeft FERMA een actieve belangstelling voor de verschillende implicaties van de veerkracht en digitale agenda en kijkt ernaar uit om samen te werken met het Tsjechische voorzitterschap tijdens zijn ambtstermijn aan het roer van de Raad van de EU in de tweede helft van 2022. Als rismsnsgers is het onze taak om het bewustzijn en de maatregelen in alle bedrijfsfuncties te coördineren, zodat organisaties weerbaarder zijn, ongeacht de bedreigingen waarmee zij worden geconfronteerd.

FERMA legt de nadruk op de verbanden tussen zijn werkzaamheden en de prioriteiten van het Tsjechische voorzitterschap op twee belangrijke gebieden van het programma van het Tsjechische voorzitterschap: de veerkracht van de economie en cyberweerbaarheid en digitale kwesties.

Voor beide thematische gebieden presenteert FERMA de uitdagingen waarmee Europese bedrijven worden geconfronteerd en legt het uit hoe de “savoir-faire” op het gebied van riskmanagement kan bijdragen aan de doelstellingen van het Tsjechische voorzitterschap. FERMA gebruikt het document ook om enkele belangrijke overwegingen van Europese riskmanagers aan het Tsjechische voorzitterschap voor te leggen. Zo is FERMA optimistisch dat het Tsjechische voorzitterschap solide vooruitgang kan boeken met de algemene aanpak van het Cyber Resilience Act (CRA)-initiatief. Het is echter ook belangrijk dat er op EU-niveau wordt gewerkt aan een meer holistische benadering van cyberweerbaarheid, zoals in de standpuntnota van FERMA wordt benadrukt.

FERMA vestigt ook de aandacht op de groeiende bezorgdheid van riskmanagers over de kloof tussen de dekking van cyberverzekeringen. Cyberdreigingen blijven de grootste zorg voor riskmanagers, zo blijkt uit de FERMA-enquête van 2022 onder Europese riskmanagers.  “Meer in het algemeen is FERMA van mening dat lacunes in verzekeringsdekking hoger op de agenda van beleidsmakers moeten staan. Wij zijn ervan overtuigd dat er een verband bestaat tussen het dichten van deze lacunes en het vergroten van de veerkracht van de EU-economie. In dit verband verwacht FERMA van het Tsjechische voorzitterschap dat het Solvency II over de eindstreep brengt. FERMA hoopt met name op een meer evenredige prudentiële regeling voor captives.”

Said Dirk Wegener, FERMA President: “building upon the success of our paper for the French Presidency, our paper outlines the views and concerns of risk managers on matters that will be debated during the Czech Presidency. FERMA offers its unique expertise in risk and insurance management to support EU policy makers enhance the resilience of the EU economy and the cyber security of the continent.”

Dirk Wegener, voorzitter van FERMA: “Voortbouwend op het succes van ons document voor het Franse voorzitterschap, schetst ons document de standpunten en zorgen van riskmanagers over zaken die tijdens het Tsjechische voorzitterschap zullen worden besproken. FERMA biedt zijn unieke expertise in risico- en verzekeringsbeheer aan om EU-beleidsmakers te helpen de veerkracht van de EU-economie en de cyberveiligheid van het continent te vergroten.”

Download het volledige verslag  HERE