FERMA geeft input voor raadpleging milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (ELD) door Europese Commissie

Op 2 augustus jl. heeft FERMA gereageerd op de openbare raadpleging die de Europese Commissie heeft gehouden over de Europese aansprakelijkheidsrichtlijn (ELD). In haar reactie benadrukt FERMA drie kernboodschappen, die voornamelijk in lijn zijn met haar eerdere antwoord uit 2017.  “Zoals het er nu voorstaat, geloven wij niet dat een hervorming van de ELD noodzakelijk is .In het bijzonder met betrekking tot het verplicht stellen van verzekeringen voor bedrijven, wat moet worden vermeden. Het is noodzakelijk dat de noodzaak van een meer op riskmanagement  gerichte aanpak moet worden benadrukt.”

Naast haar drie belangrijkste boodschappen vestigde FERMA de aandacht op drie tekortkomingen in de ELD-richtlijn

  1. Grensoverschrijdende kwesties. Sommige leden van de FERMA ondervinden inderdaad aanzienlijke moeilijkheden om in andere lidstaten dan hun eigen lidstaat een verzekering te vinden;
  2. Er is een zeker gebrek aan kennis over de richtlijn en de verplichtingen ervan bij de mkb’s s in het algemeen, maar ook op bepaalde markten;
  3. Sommige leden wezen er ook op dat zij niet over de gegevens en ervaring beschikken om de richtlijn op een zinvolle manier te beoordelen, vooral omdat er verschillen in de tenuitvoerlegging tussen de lidstaten zijn.

FERMA staat volledig achter de doelstellingen van de ELD-richtlijn en hoopt dat haar bijdrage nuttige inzichten zal verschaffen aan de Europese Commissie.

Lees hier het volledige antwoord van FERMA op de raadpleging:   here