FERMA Forum 2019 groot succes: record deelname met 1.664 brancheprofessionals

Het FERMA Forum 2019 met als thema ‘Aim for the Future’ was een groot succes, meldt NARIM. Met 1664 aanwezigen, waaronder 667 Risk & Insurance Managers, was de opkomst groter dan ooit. Ook de Nederlandse delegatie was groter dan ooit met deelname van een kleine 50 NARIM-leden.


Op de ochtend van maandag 18 november opende scheidend FERMA-voorzitter Jo Willaert het Forum. Nog één keer vroeg hij aandacht voor de professionalisering van het beroep. De Risk Manager als co-pilot voor de top van de organisatie. “We hebben te dealen met risico’s die een enorme impact kunnen hebben, maar ook die moeten worden gemanaged. Het betekent dat er andere skills nodig zijn. Kennis van digitale risico’s bijvoorbeeld. Maar ook kennis van nieuwe technologieën en hoe deze te gebruiken en weten met welke partijen je gaat samenwerken: makelaars, verzekeraars en andere specialisten. Want samenwerking is een must. Aim for the future, zogezegd.”

Verenigd Europa

Vervolgens kreeg Guy Verhofstadt, voormalig premier van België en thans lid van het Europees Parlement, het woord. Hij hield een vlammend betoog over het belang van een nieuw Verenigd Europa. Volgens Verhofstadt is er maar één weg vooruit: een Verenigd Europa waarin niet langer alleen besluiten kunnen worden genomen op basis van unanimiteit. “Het grootste risico is de Europese Unie zelf. We staan voor een keuze: we’ll need to reform or the EU will disappear.

Gedurende de middag stond een aantal workshops op het programma. Bij een daarvan, ‘Don’t let a supply chain open the door to cyber criminals’, trad NARIM-bestuurslid Rosalie André op als moderator.

Nieuwe FERMA-president

In de nieuwsbrief van vorige week vrijdag berichtten wij reeds over de plannen en ambities van de nieuwe FERMA-presiedent Dirk Wegener. Hij ziet de lobby op Europees niveau voor zowel de aangesloten organsiaties als hun leden als één van zijn van eerste, belangrijke taken. De beide andere prioriteiten zijn versterking van het netwerk van Europese riskmanagementorganisaties en het verhogen van het professioneel niveau op het gebeid van riskmanagement in Europa, vooral door te bevorderen dat het aantal riskmanagement toeneemt dat voldoet aan de FERMA certification qualification, Rimap.

Wegener, de Duitse riskmanagementprofessional  die deze week gedurende het tweejaarlijkse FERMA European Risk Management Forum in Berlijn de voorzittershamer overnam van de Belg Jo Willaert, licht eerstgenoemde prioriteit als volgt toe: “Als gevolg van de Europese verkiezingen zijn veel organisaties in Europa bezig met het definiëren van hun doelen voor de periode 2019-2024. Als FERMA hebben we in onze FERMA manifesto al onze  key priorities voor de Europese organisaties uiteengezet, wat vraagt om Europees leiderschap  ten aanzien van de volgende vier pijlers: digitale transformatie, een veilige transitie naar een duurzame economie, de riskmanagement opleiding  en stabiele verzekeringsmarkt. 

 Wegener zei verder gedurende zijn  ambtstermijn het  Forum-thema “Aim for the future: entering a new dimension of risk’ te zullen uitdragen. “Het is een thema dat nauw aansluit bij  mijn mandaat als  president en dat betekent dat FERMA zich heeft gecommitteerd aan een actieve support van het vak van  risk management om het optimale te halen uit de digitale transformatie  in een duurzame wereld.”