FERMA European Risk Manager Report 2020: Digitale risico’s en onzekere groei belangrijkste bedreigingen; zorgen om dekkingsbeperkingen en -uitsluitingen, veranderde marktomstandigheden en concentratie verzekeringsmarkt; belangstelling voor captives verdrievoudigd

Een verhardende verzekeringsmarkt is een probleem voor risicomanagers. 90% maakt zich zorgen over beperkingen en uitsluitingen voor nieuwe specifieke risico’s,  88% over veranderingen in marktomstandigheden en 68% over de concentratie op de verzekeringsmarkt. Dat zijn enkele uitkomsten uit FERMA’s European Risk Manager Report 2020. Daaruit blijkt tevens dat digitale risico’s  op korte (12 maanden) en middellange termijn (3 jaar) de belangrijkste bedreigingen blijven vormen voor het bedrijfsleven. Cyberdreigingen zijn het grootste risico in beide tijdsbestekken en datadiefstal en fraude worden steeds belangrijker en staan ​​op korte termijn op nummer 4.

Verder blijkt uit FERMA’s rapport dat onzekere economische groei  wordt ervaren als de nummer 2 bedreiging op korte termijn (12 maanden) en nummer 3 middellange termijn (3 jaar). Risico’s met betrekking tot duurzaamheid zijn twee van de drie grootste risico’s op de lange termijn (10 jaar) met klimaatverandering en milieuschade als nummer 1- risico en extreme weersomstandigheden als nummer .  

In een reractie op de uitkomsten zegt FERMA-president Dirk Wegene: “De Covid-19-crisis vergroot het belang van de belangrijkste zorgen van risicomanagers zoals weergegeven in het rapport: digitale risico’s, economische onzekerheid en duurzaamheid. Vandaag de dag  kan de prioriteit die aan deze risico’s wordt gegeven verschillen, afhankelijk van de bedrijfstak, maar ze blijven buitengewoon belangrijk.,”

Harde verzekeringsmarkt

Een verhardende verzekeringsmarkt wordt door risicomanagers als een punt van zorg ervaren.  Uit het rapport komt naar voren dat 90%  zich zorgen maakt dekkingsbeperkingen en -uitsluitingen voor opkomende (emerging) specifieke risico’s,  88% over veranderingen in marktomstandigheden en 68% maakt   over de concentratie op de verzekeringsmarkt. Een gevolg is een hernieuwde interesse in captives, waarbij 43% van de risicomanagers deze optie overweegt, vergeleken met 15% in 2018. 27% van de risicomanagers zegt dat ze een bestaande captive zullen gebruiken voor moeilijk te plaatsen risico’s, vergeleken met 1% in de 2018-enquête. 16% zal de komende twee jaar een eigen captive oprichten.  

Dirk Wegener zei: “Na Covid-19 zien we een markt die onrustig en moeilijker is, aangezien verzekeraars te maken hebben met  verliezen aan beide kanten van de balance sheet. De capaciteit voor sommige businesslines kan zeer beperkt en duur zijn. De vaardigheden en ervaring van risicomanagers zullen op dit moment extra waardevol zijn bij het beschermen van hun bedrijven. ”

 Het vak van riskmanagers

In de 10e editie van dit tweejaarlijks onderzoek is ook een aantal zaken met betrekking tot het vak van riskmanager geïnventariseerd. Zo gebruikt 67% van de risicomanagers innovatieve technologieën bij hun werkzaamheden, zoals  data-analyse, datavisualisatie, procesautomatisering en / of kunstmatige intelligentie.  Meer dan de helft van de risicomanagers werkt nauw samen met IT en informatiebeveiliging met betrekking tot cyberrisico’s en meer dan een derde van de risicomanagers is rechtstreeks betrokken bij het beheer van risico’s die verband houden met de toepassing  van nieuwe technologieën door hun organisatie.

Verder geven twee van de vijf respondenten aan  dat ze al een specifieke rol spelen of van plan zijn dat te doen met betrekking tot milieu-, sociale en governance-gerelateerde (ESG) risico’s. Dirk Wegener: “Risicomanagers maken steeds meer gebruik van innovatieve technologie om het meten, analyseren en behandelen van risico’s  te verbeteren. Dit is essentieel voor ons om de onzekerheden en kansen van de post COVID-19-wereld voor onze organisaties te beheren. ”

In de tiense editie van het FERMA-rappoort zegt Dirk Wegener verder: “Dit onderzoek vond plaats voordat de implicaties van COVID-19 duidelijk waren, maar we kunnen zien dat de risicomanager zijn of haar bijdrage aan het herstel en de duurzaamheid van de organisaties versterkt.”

 Klik hier voor het volledige rapport: https://www.ferma.eu/app/uploads/2020/06/The-European-Risk-Manager-Report-2020_29.06_LL_final.pdf