FERMA Bedrijven hebben flexibiliteit en partnerschap nodig van makelaars en verzekeraars tijdens en na de crisis ERMA

FERMA, de Europese koepel van nationale riskmanagementorganisaties heeft opgeroepen tot een beter begrip van de verzekeringsbehoeften van Europese bedrijven om hen te helpen de pandemie te doorstaan ​​en daarna te herstellen. FERMA-voorzitter Dirk Wegener: “Veel bedrijven staan ​​onder grote druk als gevolg van de pandemie. We hebben makelaars en verzekeraars nodig om in deze moeilijke tijd als partners met ons samen te werken. Voor sommige bedrijven is het misschien een kwestie van overleven.”

FERMA is van mening dat verzekeraars zowel zakelijke klanten als individuele consumenten flexibiliteit moeten bieden en spreekt haar zorgen uit over  het wijzigen van de verzekeringsdekking met terugwerkende kracht, wat in haar ogen in feite contractbreuk is en niet bijdraagt aan  het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Verder geeft  de brancheorganisatie aan de oprichting van nationale pools toe te juichen om toekomstige pandemie-risico’s te verzekeren.

FERMA juichte ook de verklaring toe van EIOPA die verzekeraars en tussenpersonen  aanspoort om consumenten eerlijk te behandelen en flexibel te zijn in de manier waarop zij worden behandeld. “Die boodschap geldt ook voor bedrijven”, aldus Wegener. “Het is essentieel dat de verzekeringsmarkt voor ons toegankelijk blijft en dat we goed worden geïnformeerd. We hebben ook verzekeraars nodig en verwelkomen de steun die verzekeraars ons tot nu toe hebben gegeven. ”

Wegener erkende dat ook verzekeraars onder druk staan. “EIOPA stelt dat het opleggen van poliswijzigingen met terugwerkende kracht die niet in contracten waren voorzien, voor verzekeraars wezenlijke solvabiliteitsrisico’s zou kunnen opleveren vanwege een toename van het aantal schadeclaims. Daarmee zijn we het volmondig eens. Het met terugwerkende kracht doorvoeren van polisveranderingen zou de contractzekerheid in gevaar kunnen brengen en niet bijdragen tot het opbouwen van een duurzame en vertrouwde relatie. Een gezonde verzekeringssector is onder meer essentieel voor het bedrijfsleven om te herstellen van de pandemie.”

FERMA dringt er ook bij de Europese Unie op aan om de oprichting van nationale verzekeringspools voor toekomstige pandemie-risico’s te steunen. Wegener zei: “Nationale pools zijn nuttig geweest bij het reageren op andere ernstige en wijdverbreide risico’s, zoals terrorisme. We denken dat ze dat nu ook kunnen zijn. We moedigen de Europese Unie aan om dergelijke ontwikkelingen te steunen en vragen EIOPA om voorstellen te doen. FERMA blijft beschikbaar om hen daarbij desgewenst met raad en daad terzijde te staan vanuit het perspectief van de wereld van risk- en insurancemanagers.”