ETSC-rapport: Belangrijke tekortkomingen in handhaving verkeersveiligheidsregels remmen vooruitgang terugdringen aantal verkeersdoden in Europa

  De Europese Raad voor Transportveiligheid (ETSC) constateert in een rapport dat op 15 maart 2022 is verschenen dat de vermindering van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Europa wordt belemmerd door serieuze tekortkomingen in de handhaving van verkeersregels. Zo zijn alcoholcontroles in acht Europese landen afgenomen. In dertien andere landen worden zelfs geen gegevens bijgehouden over het aantal controles, wat het moeilijker maakt om de voortgang op dit belangrijke verkeersveiligheidsprobleem te monitoren.

Het rapport gaat in op het niveau van handhaving op snelheid, gordelgebruik, alcoholgebruik en het gebruik van mobiele telefoons in de periode tussen 2010 en 2019 in heel Europa.In het verslag wordt nagegaan hoe het staat met de handhaving van snelheidsbeperkingen en het dragen van de veiligheidsgordel, alsook van de regels inzake rijden onder invloed en het gebruik van mobiele apparaten achter het stuur tussen 2010 en 2019 in heel Europa.

Ellen Townsend, beleidsdirecteur van de ETSC, merkt op: “Elk jaar kunnen in de EU duizenden levens worden gered als bestuurders zich houden aan de bestaande regels inzake rijden onder invloed van alcohol, te hard rijden, het dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van mobiele telefoons.  Een goede handhaving is daarbij van cruciaal belang.  Zonder regelmatige, zeer zichtbare en goed gecommuniceerde inspanningen om de wet te handhaven, zal Europa zijn doelstelling om het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer tegen 2030 te halveren, niet halen.  De nationale regeringen moeten nu optreden en de EU kan haar steentje bijdragen door ervoor te zorgen da

  Uit het rapport  blijkt dat het aantal controles langs de weg op rijden onder invloed in acht landen is gedaald, en in vijf landen is toegenomen.  Nog eens 13 landen verzamelen zelfs geen nationale gegevens over het aantal controles, wat het volgens het ETSC moeilijker maakt voor die landen om hun eigen vooruitgang op een kritiek punt van verkeersveiligheid te volgen.  

Uit een enquête van 2018 bleek dat slechts 23% van de Europeanen dacht dat de kans groot was dat zij tijdens een doorsnee rit zouden worden gecontroleerd op rijden onder invloed.   Uit onderzoek blijkt dat handhaving alleen effectief is als mensen de perceptie hebben dat ze het risico lopen gepakt te worden. Het niet houden aan de maximale snelheid heeft een directe invloed op de waarschijnlijkheid en de ernst van een aanrijding, en toch is het nog wijdverbreid.

De auteurs van het rapport vonden grote verschillen tussen landen op het gebied van snelheidshandhaving.  Zweden heeft 100 keer meer flitspalen per miljoen inwoners dan Tsjechië.  In het algemeen neemt de snelheidshandhaving toe: het aantal bekeuringen is in 21 landen gestegen en in zeven gedaald.

De ETSC roept de EU op de regels voor een grensoverschrijdende follow-up van verkeersovertredingen te verbeteren, aangezien uit de gegevens blijkt dat in sommige EU-landen minder dan de helft van de boetes van buitenlandse bestuurders daadwerkelijk wordt betaald. Volgens het ETSC moeten nieuwe regels landen verplichten om inbreuken op de wet op te volgen en moeten de lidstaten meer doen om ervoor te zorgen dat onbetaalde boetes worden opgevolgd. In de komende maanden wordt een EU-voorstel verwacht met bijgewerkte regels voor grensoverschrijdende handhaving.  Het ETSC zou ook graag EU-richtsnoeren zien voor handhaving en sancties, alsook EUminimumnormen voor handhavingsapparatuur.

Uit het rapport blijkt dat het dragen van de veiligheidsgordel in de verschillende EU-landen sterk uiteenloopt.  Vooral het dragen van de veiligheidsgordel achterin is een punt van zorg.  In Duitsland draagt 99% van de passagiers op de achterbank een gordel, terwijl dat in Italië slechts 11% is.  De ETSC dringt erop aan dat geavanceerde gordeldetectiesystemen voor de achterbank verplicht worden gesteld in alle nieuwe auto’s.  Sinds 2019 zijn gordelverkliksystemen verplicht in nieuwe auto’s, maar deze low-tech systemen waarschuwen de bestuurder alleen als de gordel tijdens de rit wordt losgemaakt.  .

De handhaving van de regels inzake het rijden met een mobiele telefoon is ook in 14 landen afgenomen en in slechts 11 landen toegenomen, een zorgwekkende trend aangezien bestuurders nu worden afgeleid door een reeks sociale-mediatoepassingen, naast de meer traditionele sms-berichten en telefoongesprekken.  

Het volledige rapport kan worden gedownload van https://www.etsc.eu/PinFlash42 SWOV infosheet over verkeershandhaving: https://www.swov.nl/sites/default/files/media/attachments/ao_handhaving_in_het_verkeer.pdf        

Nieuw