Er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken na besluit Eerste Kamer


Er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van het kabinet verworpen om het kankerverwekkende dakbedekkingsmateriaal uit te bannen. Het uitstel waarmee staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) de senaat op de valreep nog over de streep hoopte te trekken, mocht niet baten. Uiteindelijk stemden VVD (12 zetels), SGP (2 zetels), PvdA (8 zetels), CDA (12 zetels) en PVV (9 zetels) tegen het plan. Daarmee is een ruime meerderheid in de Senaat (43 van de 75 zetels) tegen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) probeerde de senaat nog op de valreep over de streep te trekken door het oorspronkelijke voorstel op het laatste moment nog aan te passen door het verbod niet langer op 31 december 2024, maar op 1 januari 2028 in te laten gaan. Dat moet volgens haar de ‘haalbaarheid en betaalbaarheid’ vergroten. Maar deze handreiking overtuigde de Senaatsleden niet. Eerder ging de Tweede Kamer wel akkoord met het verbod.

Veel Eerste Kamerleden voelen wel voor een verbod op asbestdaken. Maar ze vinden dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat en twijfelen of de volksgezondheid er inderdaad wel zo mee gebaat is. De tegenstemmers vrezen dat het vervangen van asbestdaken voor veel huizenbezitters onmogelijk en onbetaalbaar is. De voorgestelde wet verplicht eigenaren om asbestdaken te verwijderen. Op dit moment is nog niet duidelijk of het ministerie van I&W met nieuwe wetgeving komt die antwoord geeft op de zorgen van de kamer over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het asbestvrij maken van Nederland.

Het verbod op asbestdaken is onuitvoerbaar, waarschuwde Vereniging Eigen Huis in een brief aan de Eerste Kamer. Vereniging Eigen Huis wil dat het asbestdakenverbod pas wordt ingevoerd als er oplossingen zijn voor de problemen waar huiseigenaren tegenaan lopen. Een van die problemen is de financiering. Huiseigenaren met asbestdaken vragen zich af hoe ze het saneren moeten betalen. De subsidiepot is al leeg en staatssecretaris Stientje van Veldhoven had in oktober 2018 aangegeven niet van plan te zijn nieuwe subsidie te verstrekken of vrijstelling van btw te geven.

Verzekeraars

Uit de stemming werd duidelijk dat Senatoren voor een asbestvrije samenleving zijn, maar dat de wijze waarop het kabinet het wilde regelen niet op voldoende steun kon rekenen. Verzekeraars spelen geen rol bij de preventieve sanering van asbestdaken, maar zijn uiteraard bekend met de problematiek en voorstander van het asbestveilig maken van Nederland. De verzekeringsmarkt is in beweging op het gebied van asbestdekkingen. Hoe verzekeraars omgaan met het verwerpen van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer, dat moeten zij individueel beoordelen.

Op de eigen website schrijft het Verbond: “Zoals bekend, bieden sommige verzekeraars bij het afsluiten van een nieuwe (opstal)verzekering nu al geen dekking meer voor asbestdaken. Er zijn verzekeraars die dat alleen doen zolang de verzekerde aantoonbaar kan maken (saneringsplan) dat hij voor de ingang van het verbod de asbest verwijderd heeft. Ook zijn er nog verzekeraars die asbestdaken nog verzekeren tegen een daarbij passende premie. Het jongste asbest dak is inmiddels meer dan 30 jaar oud en daarmee afgeschreven. Dat kan reden zijn voor sommige verzekeraars om niet meer of slechts een deel van de waarde van het dak uit te keren bij schade.”