EMN Masterclass: Energietransitie, uitdaging of (schade)last?

 Na jaren van aanwezigheid als gevolg van de Corona-maatregelen organiseerde EMN op donderdag 29 september jl weer haar traditionele masterclass voor relaties en andere geïnteresseerden in de verzekerings- en schaderegelingsbranche. De editie stond dit jaar in het teken van een buitengewoon actueel thema: ‘Energietransitie, uitdaging of (schade)last?, een onderwerp dat zowel werd belicht door een externe specialist op dit vlak – Robert Aerts, Strategisch Adviseur Energietransitie bij Enexis BV – als door een viertal EMN-experts Peter Hoekstra, Michel Achten, Rocco van Tiggele en Jonny Karst werd belicht.

Volgens Robert Aerts zal het elektriciteitsnetwerk de komende jaren dezelfde uitbreiding ondergaan als in de afgelopen 95 jaar. Over 10,15 jaar hebben we drie à vier keer zoveel energie nodig als vandaag de dag.” Hij  wees daarnaast onder meer op nieuwe risico’s van de energiestransitie, waaronder de duurzame opwek en elektrificatie, batterijopslag, graafwerkzaamheden, geo- en aquathermie en waterstof, met name voor zware industrie en het vervoer op afstand. Op de vraag vanuit de zaal wat hij de aanwezigen zou willen meegeven met betrekking tot de energietransitie, antwoordde Aerts met: “Bereid je tijdig voor, temeer daar er nu al sprake is van een achterstand bij de afgifte van vergunningen.”

Energieopslag  en kabel- en leidingschades

EMN-expert Peter Hoekstra belichtte de problematiek vanuit de invalshoek van de energieopslag, die in zijn ogen een belangrijke rol vervult in de energietransitie. Het hoofddeel van zijn presentaties stond in het teken van accu’s en batterijen, waaronder de verschillende vormen (Li-ion en LiFe PO4), de eigenschappen, risico’s en de impact daarvan bij bijvoorbeeld het transport.  Hij sloot zijn verhaal af met een blik naar de toekomst. “We gaan de komende jaren te maken krijgen met thuisaccu’s PV (fotovoltaïsche) installaties,(meer) elektrische auto’s, scooters, fietsen en steppen etc., (meer) elektrische apparaten thuis en buurtaccu’s. Conclusies? We gaan als expertise- en verzekeringsbranche interessante schades tegemoet!”

Michel Achten, schade-expert AVB/CAR/MSV/Chemie en kabel- en leidingschades, benoemde onder meer de voor- en nadelen  van waterstof  en  praatte vervolgens zijn gehoor bij over de historische inrichting van kabel- en leidingnetten. “De meest voorkomende oorzaken van schades zijn: geen onderzoek vooraf naar kabels en leidingen in het graafgebied, een verkeerde interpretatie van de ligging van leidingen, bedieningsfouten/ongelukjes, verkeerde informatie aangeleverd door de netbeheerder en bewust genomen risico’s. Van groot belang is daarnaast de bewustwording van de maatschappelijke impact van kabelschades bij alle betrokkenen bij het grondtoeren en zorgvuldigheid bij alle betrokken partijen. Zelf dan kunnen niet alle schades worden voorkomen; we blijven immers allemaal mensen.”

PV-panelen constructief en elektrotechnisch

Rocco van Tiggele besteedde aandacht aan risico’s gerelateerd aan PV (fotovoltaïsche) installaties en vertelde onder meer dat uit onderzoeken onder meer blijkt dat schades aan PV-systemen vooral voorkomen als gevolg van foutieve montages, menselijke handelingen, onweer/bliksem/inductie en storm/ hagel /sneeuw. Daarbij gaf hij onder meer aan dat het met de kwaliteit van de installatiebedrijven niet altijd goed gesteld is. “Er zijn in ons land teveel beunhaasinstallateurs actief.” Met het oog hierop wees hij op het belang van zogeheten Scope 12-inspecties, waarbij de genoemde gebreken aan een PV-installaties kunnen worden opgemerkt en geclassificeerd met betrekking tot letselgevaar, brandgevaar, continuïteit, ontwerpfouten en invloeden van buitenaf.

Jonny Karst sprak over de constructieve aandachtspunten van PV-installaties en stond stil bij de regelgeving (Bouwbesluit, Omgevingswet en Bestaande bouw NEN 8700) en de problematiek van platte en hellende daken.” Door o.a. de stijgende brandstofprijzen investeren steeds meer bedrijven en particulieren in PV-installaties en andere soorten energiesystemen. Mede door deze ontwikkelingen verwachten wij steeds meer van dit soort schades te gaan onderzoeken.”

Het volledige artikel vindt u hier: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2022/11/RB-4_2022.pdf