Effectis breidt brandwerendheidtesten voor roosters uit

Sinds juli 2017 is het mogelijk om testen uit te voeren volgens de norm EN 1364-5 die specifiek gericht is op de brandwerendheid van luchtdoorvoerroosters, ook wel air transfer grilles of ATG’s genoemd. Efectis heeft hiervoor een nieuwe test ontwikkeld.Om de nieuwe procedure in de vingers te krijgen is Paul Kortekaas van Efectis in het najaar van 2017 begonnen met de eerste kleinschalige testen. Dit heeft in juni 2018 geresulteerd in de eerste volledige test, uitgevoerd op producten van FSS International.

De nieuwe testnorm EN 1364-5 is geschikt voor zowel roosters met opschuimende materialen als roosters die in het geval van een brand elektromechanisch worden aangedreven. De roosters die vallen onder de EN 1364-5 worden aangebracht in onder andere wanden, vloeren en plafonds.Voor het testen van roosters in bijvoorbeeld deuren wordt verwezen naar de deurentestnorm (EN 1634-1 en EN 1634-2).

Testen van verschillende soorten roosters

Binnen de nieuwe testnorm is het mogelijk om, behalve ‘gewone’ roosters, ook systemen te testen met een groot risico op direct vlamcontact in de beginfase van een brand, als de roosters nog niet gesloten zijn. Als een rooster naast brandwerendheid ook moet voldoen aan rookdichtheid bij een lage omgevingstemperatuur (tot 20°C) of bij 200°C (Sa en S200), dan biedt Efectis dit ook. In dat geval wordt een getest volgens de norm EN 1634-3.

Een juiste keuze van de proefopzet is zeer belangrijk. Hierbij staat zowel de wens van de opdrachtgever centraal als de toepassing in de praktijk. Vooraf moeten keuzes worden gemaakt die invloed hebben op het toepassingsgebied van de proef.

Zo kan men een rooster aan over- of onderdruk blootstellen tijdens de verhitting. Dit kan door deze onderin of juist bovenin een wand te plaatsen. Een rooster met opschuimende materialen dat wordt getest in een onderdruksituatie, schuimt mogelijk later op. Dit omdat er geen hete lucht vanuit de oven door het rooster wordt gedrukt. Eenzelfde rooster getest in een overdruksituatie kan juist kritisch zijn. Dit omdat, zeker in het begin van de proef, de druk in de oven het opschuimende materiaal mogelijk weg kan drukken.Verder kan men variëren met de plaats van het rooster in de wand. Dit kan bijvoorbeeld gelijk met de verhitte zijde van de wand, in het midden van de wand, of gelijk met de koude zijde van de wand. Tenslotte kan men ervoor kiezen om afdekroosters over de roosters te plaatsen.

Tijdens de brandproef beoordeelt Efectis of het rooster voldoet aan de criteria vlamdichtheid en thermische isolatie betrokken op temperatuur of het criterium warmtestraling. Er is een specifieke testmethode voor de bepaling van het criterium thermische isolatie betrokken op temperatuur voor roosters met opschuimende materialen die getest worden zonder afdekrooster. De aan te brengen thermokoppels moeten namelijk conform de norm met een kracht van 0,3 N tegen het rooster worden gedrukt. Hierdoor blijven de thermokoppels op dezelfde positie na het activeren van het opschuimende materiaal.

Test is geaccrediteerd

Tijdens het uitvoeren van de volledige test en het opstellen van het rapport, heeft de Raad van Accreditatie bij Efectis meegekeken. Efectis kan deze test dan ook toevoegen aan de lange lijst met geaccrediteerde verrichtingen.

Om de markt te ondersteunen en om een waardevolle bijdrage te kunnen blijven leveren, blijft Efectis verrichtingen toevoegen. Zo zet Efectis zich in voor het brandveiliger maken van onze samenleving.

Meer weten over de nieuwe testmogelijkheden of direct een aanvraag hiervoor indienen kan via paul.kortekaas@efectis.com.

Bron: Brandveilig.com