Eerste negen maanden 2020:10% meer gevallen van piraterij en gewapende overvallen op schepen; 40% meer ontvoeringen in Golf van Guinee

In de eerste negen maanden van dit jaar heeft het ICC International Maritime Bureau (IMB) een toename geregistreerd van het aantal gevallen van piraterij   en gewapende overvallen op schepen op alle wereldzeeën en maar liefst 40% meer ontvoeringen in de Golf van Guinee in vergelijking met dezelfde periode in i  2019 . Piraten, gewapend met pistolen en messen ontvoerden grotere groepen zeevarenden  op een grotere afstand van de West Afrikaanse kust dan voorheen: 80 van alle 85 ontvoeringen.Daarnaast werden 31 personen gegijzeld.

Tussen begin januari en eind september werden er in de wereld 132 gevallen van piraterij en gewapende overvallen op schepen geregistreerd. Dat zijn er ruim 10% meer dan de 119 gevallen in de eerste drie kwartalen van 2019 maar minder dan de 152 incidenten in 2018. Het ging om 112 gevallen van boarding tegen 95 en 107 in dezelfde periode in de twee jaar daarvoor. Daarnaast deden er 12 aanvalspogingen voor (was 10 resp 32, werd er op zes (10 resp 13) schepen geschoten en werden twee  (2x vier) vissersschepen gekaapt, eveneens in de Golf van Guinee. Zoals gezegd nam het aantal gegijzelde  bemanningsleden fors toe: 85 (resp 49 en 112).

Volgens IMB-directeur  Michael Howlett staan bemanningsleden van schepen al onder grote druk vanwege de Corona-pandemie en zorgt de vrees voor een gewapende overal voor extra stress. Mede daarom heeft het IMB de banden met lokale autoriteiten aangehaald en erop aangedrongen  meer werk te maken van de bestrijding van piraterij en de bescherming van zeevarenden.  

Met name het aantal ontvoeringen en gijzelingen in de wateren rond de Golf van Guinee baart IMB zorgen, temeer daar het om zeer goed georganiseerde bendes gaat die alle soorten schepen aanvallen. Wereldwijd waren bij piraterij  en gewapende overvallen  op zee 44 tankers, 34 bulkcarriers, 20 containerschepen en 34 andere soorten schepen betrokken. Het aantal  incidenten in de Indonesische archipel laat de afgelopen kwartalen  een sterke daling zien. Het gaat vooral om ‘gelegenheidsdiefstallen’ van voor anker liggende boten.