Economisch klimaat en cyberaanvallen blijven belangrijkste zorgpunten voor bestuurders en commissarissen

 Het economische klimaat en cyberaanvallen blijven de belangrijkste zorg- en aandachtspunten voor directies en andere bestuurders van bedrijven , zo blijkt uit het laatste onderzoeksrapport van Willis Towers Watson over bestuurdersaansprakelijkheid.

Uit het rapport, dat is samengesteld op basis van antwoorden van respondenten uit 40 landen, blijkt dat de vijf grootste risico’s voor bestuurders worden gevormd door cyberaanvallen, dataverliesverlies, cyberafpersing, risico’s op het gebied van regelgeving en vervolging als gevolg van een overtreding van gezondheids- en veiligheids- of milieuregels. De meerderheid gaf echter aan dat het economische klimaat en cyberaanvallen de belangrijkste risico’s waren.

James Cooper, partner bij Clyde & Co, dat de enquête samen met WTW uitvoerde, schrijft: “Het is misschien geen verrassing dat de respondenten cyberaanvallen en dataverlies als hun twee belangrijkste risico’s voor directeuren aanwijzen, aangezien deze de afgelopen drie jaar bovenaan de lijst hebben gestaan. Nieuw in de lijst is echter cyberafpersing. Het afgelopen jaar zijn de aanvallen geëvolueerd van het eenvoudig versleutelen van gegevens naar versleuteling en exfiltratie, ook wel bekend als dubbele afpersing, en verder naar drievoudige afpersing, waarbij de aanvallers geld proberen af te troggelen van derde partijen die te maken hebben met de oorspronkelijke inbreuk, zoals klanten. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling en legt nog meer druk op bestuurders en directeuren om adequate cyberbeveiligingsmaatregelen te treffen en efficiënt en effectief te reageren op een aanval.”

Van de top vijf risico’s voor bestuurders was cyberafpersing de enige die het afgelopen jaar aan belang heeft gewonnen en voor het eerst in de top vijf staat. Cyberaanvallen en gegevensverlies waren beide overgenomen uit 2021, terwijl regelgevingsrisico’s en vervolgingen als gevolg van gezondheids- en veiligheids- of milieuwetgeving iets afnamen. Arbeidsclaims werden niet langer vermeld als een van de toprisico’s. Uit de enquête bleek dat 63% van de respondenten in het Verenigd Koninkrijk zich het minst zorgen maakt over het economische klimaat, maar dat dit percentage in Latijns-Amerika tot 92% is gestegen. Evenzo was slechts 53% van de Britse respondenten bezorgd over cyberaanvallen, vergeleken met 79% in Noord-Amerika.

Jon Vocking, hoofd UK D&O bij WTW, zegt dat cybercriminelen steeds actiever zijn geworden als gevolg van de groeiende trend van thuiswerken. “D&O-verzekeraars richten zich steeds meer op de noodzakelijke stappen die directeuren en functionarissen hebben genomen en blijven nemen om de digitale activa van hun bedrijf te beschermen en wij bereiden onze klanten hierop voor.”

Interessant is dat 48% van de respondenten in Azië zegt dat Brexit een punt van zorg is, vergeleken met een kwart van de Britse respondenten, 5% van de Amerikaanse respondenten, 9% van de Europese respondenten en 11% van de Latijns-Amerikaanse respondenten.