Drie van de vier volwassenen bezorgd over gevolgen klimaatverandering

Van de Nederlanders van 18 jaar of ouder maakt 76%  zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Steeds meer droge zomers en overstromingen baren mensen de grootste zorgen over de ontwikkelingen in Nederland door klimaatverandering. Tegelijkertijd maakt 58% t van de volwassenen zich zorgen over de kosten van het klimaatbeleid door de overheid. Dit meldt het CBS op basis van het onderzoek Belevingen, dat in 2023 in het teken stond van klimaatverandering en energietransitie.

34% van de volwassenen maakt zich veel zorgen over de klimaatverandering voor toekomstige generaties (31% in 2020), 41%  maakt zich hierover enige zorgen. Vrouwen maken zich vaker veel zorgen dan mannen (38 tegen 31%), en ouderen vaker dan jongeren (43% van de 75-plussers tegen 30% van de 18- tot 25-jarigen).

Meeste zorgen over droge zomers en overstromingen
Mensen maken zich de meeste zorgen over meer droge zomers (76%) en meer overstromingen in Nederland (71%). Ook is rond de 60% van de volwassenen bezorgd over het uitsterven van dier- en plantensoorten, meer zware regen- en hagelbuien, meer hete zomers en het ontstaan van een kleiner woongebied door de stijging van de zeespiegel. 44% van de volwassenen vindt dat het klimaatbeleid van de overheid niet ver genoeg gaat. Een kleiner deel (23%) vindt dat het wel ver genoeg gaat. De meesten, 55%, vinden de aandacht voor klimaatverandering niet overdreven, 22% vindt van wel.33% van de volwassenen vindt dat Nederland alleen een streng klimaatbeleid moet voeren als grotere landen, zoals China en de Verenigde Staten, dit ook doen. Een groter deel, 45%, is het daarmee oneens.Een ruime meerderheid van de volwassenen (82%) vindt het belangrijk dat de overheid zich met klimaatbeleid bezighoudt. Maar ook maakt 58% zich zorgen over de kosten hiervan (50% in 2020). Vooral mannen, mensen die ten hoogste een diploma op vmbo of mbo niveau 1 hebben, en personen uit huishoudens met een lagere welvaart maken zich hier naar verhouding veel zorgen over.

Grote bedrijven, industrie en luchtvaart doen te weinig volgens drie kwart 18-plussers

73% van de mensen vindt dat grote bedrijven, de industrie en de luchtvaart te weinig doen om klimaatverandering tegen te gaan. 66% is van mening dat landen buiten de Europese Unie te weinig hieraan doen. Ongeveer de helft vindt dit van de landelijke overheid (51%), burgers (48%), en van de Europese Unie (46%). Van boeren wordt het vaakst gevonden dat ze genoeg bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan (38%), zes  procent vindt dat boeren te veel bijdragen.

Behalve over klimaatverandering en energietransitie, bevat deze publicatie cijfers over diverse andere thema’s, waaronder duurzaam wonen, duurzame mobiliteit, duurzame voeding, en klimaatbewuste leefstijl. Zo komen onder meer de volgende vragen aan de orde:
• Hoeveel huishoudens hebben een warmtepomp of zonnepanelen? Hoeveel zijn van plan deze aan te schaffen, en welke knelpunten zien ze daarbij?
• Wat vinden mensen van maatregelen als de maximumsnelheid van 100 kilometer op snelwegen?
• Zijn mensen minder gaan vliegen, en hoe zit het met vliegschaamte?
• Zijn mensen minder vlees gaan eten, en wat motiveert hen om dat wel of niet te doen?
Hoe milieuvriendelijk gedragen mensen zich in hun dagelijkse leven, en doen ze ook wat ze zeggen?
 LinkPublicatie – Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2023