Drie van de tien RvB’s en voornaamste bedrijfsadviseurs vrezen niet goed voorbereid te zijn op toenemende bedrijfsrisico’s

Een meerderheid van de Raden van Bestuur en de belangrijkste juridische bedrijfsadviseurs (General Counsels, GC’s) van ondernemingen is van mening dat hun bedrijfsrisico’s de afgelopen twee jaar aanzienlijk zijn toegenomen. Bovendien vreest drie van de tien respondenten dat hun onderneming niet goed genoeg is voorbereid om de meest serieuze risico’s adequaat aan te kunnen pakken. Dat zijn enkele uitkomsten uit een recent onderzoek van Clyde & Co and Winmark.

Zowel de (juridische) bedrijfsadviseurs (71%) als de RvB-leden (81%) bestempelen politieke risico’s als voornaamste bedreiging voor hun bedrijfscontinuïteit. Bovendien geeft slechts 43% van de GC’s en 35% van de RvB-leden aan dat hun bedrijf volledig klaar is om dit risico adequaat te tackelen. Peter Hirst, partner bij Clyde & Co, noemt deze lage percentages zorgwekkend.

Technologie wordt genoemd als op een na grootste risico door RvB-leden (71%) en hun (juridische) bedrijfsadviseurs (66%). Een kwart van de GC’s (25%) en 20% van de RvB’s geeft aan dat hun bedrijf  momenteel niet goed bestand is tegen dit risico’s. Datalekken en cyberaanvallen worden op dit vlak als grootste risico’s bestempeld. Ruim twee van de vijf bedrijven (42%) is van mening dat hun bedrijf niet adequaat is voorbereid op een dalatek en volgens 42% van de GC’s en 33% van de RvB-leden heeft hun bedrijf geen calamiteitenplan voor een cyberaanval.

De Raden van Bestuur en hun (juridische) bedrijfsadviseurs  verschillen van mening over de mate waarin concurrentie als bedrijfsrisico kan worden aangemerkt: tweederde van de RvB’s (67%) vindt dat tegen iets minder dan de helft (48%) van de GC’s. Ten aanzien van het reputatierisico zijn de verschillen kleiner: 48% vs 57%.