‘Douze points’ voor NARIM University

De opening van het NARIM Congres 2019 ging met heuse professionele cheerleaders gepaard. Na deze spetterende opening en de woorden van Maarten Bouwhuis, die dit jaar geen dagvoorzitter was maar ‘Tesla rijdende’ coach, gaf NARIM-voorzitter Adri van der Waart een update van de avonturen tijdens de rondgang tussen verzekeraars, experts en juristen van Norbert, de beer, in het afgelopen jaar. Norbert staat voor informeren, inspireren en verbinden. Dat is NARIM. “Wij horen bij elkaar”, aldus vvan der Waart.  Het inspirerende hoorcollege werd gegeven door Jan van Setten, expert op het gebied van klantgerichtheid en DIM (denken in mogelijkheden). Iedereen uit de zaal heeft tips en trucs uit de presentatie Van Setten gehaald voor een optimistische levenshouding: ‘Het Leven is Verwarrend Eenvoudig’.

Tijdens de daarop volgende minors, die gevolgd konden worden, werden de uitspraken van Van Setten vaak herhaald. De 8 minors – vanuit de 8 kenniscentra die binnen NARIM actief zijn – op universitair niveau brachten veel gesprekken op gang tijdens de sfeervolle netwerkmomenten van de meer dan 300 deelnemers en gaf dit NARIM congres diepgang en stof tot nadenken; zeker voor de Risk- en Insurance managers. (hierover meer in het komende Risk&Business Magazine).\Het afsluitende hoorcollege is gegeven door wetenschapsjournalist Diederik Jekel, die heeft laten zien dat wetenschap niets is om bang voor te zijn. Wetenschap is interessant, noodzakelijk en dichterbij dan ooit.

NARIM staat voor een uitdaging om het NARIM congres 2020 naar een nog hoger niveau te tillen. Van Setten’s advies zou luiden: “Denk in mogelijkheden. Er moet een oplossing zijn, anders heb je geen probleem, maar een situatie. Onder alle angsten en zorgen zit 1 zin: …… en dat kan ik niet aan…”.