D&O-event Kennedy van der Laan op 30 maart a.s.: De toekomst van bestuurdersaansprakelijkheid

Kennedy van der Laan organiseert op donderdag 30 maart a.s., van 15.00 tot 17.00 uur,  in de Petruskerk in Amsterdam het D&O event met als titel ‘De toekomst van bestuurdersaansprakelijkheid’. In dit event over klimaatschade, class actions, mediation en belangrijke actualiteiten op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid worden actualiteiten gedeeld op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid wordt er ingegaan op onderwerpen die D&O-verzekeraars op dit moment het meeste bezighouden

Marit van der Pool en Christoph Jeloschek delen actualiteiten op het gebied van van bestuurdersaansprakelijkheid. Wat is de dreiging van class actions onder de D&O verzekering? En valt er te vrezen voor ESG gerelateerde claims? Door de druk van veranderende maatschappelijke opvattingen is er al snel sprake van een crisis situatie in de bestuurskamer. Frits van de Woude gaat in op enkele gevolgen voor onder andere de aansprakelijkheid en de verzekering.

Wat leren we van de Verenigde Staten?

Peter Kamminga vertelt je over de mediation praktijk in de Verenigde Staten. Daar bestond (net als hier) initieel koudwatervrees voor geschilbeslechting via mediation, maar is nu staande praktijk. Wat kunnen wij leren van de aanpak in de Verenigde Staten? Gaan wij diezelfde kant op?

Dit evenement biedt ruim de gelegenheid om collega’s uit de verzekeringsbranche of andere bestuurders en commissarissen te ontmoeten.
Geïnteresseerden kunnen zich HIER inschrijven