DNB: ruimte voor verbetering bij screening minderheidsaandeelhouders

De meeste onderzochte Nederlandse financiële instellingen leven de sanctieregelgeving tegen Rusland en Belarus grotendeels na. Maar er is ook ruimte verbetering bij onder meer de screening van minderheidsaandeelhouders, aldus DNB in twee thema-onderzoeken naar de naleving van sanctieregelgeving.

Uit de onderzoeken van DNB blijkt dat sommige instellingen geen sanctiescreening toepassen op de minderheidsaandeelhouders van hun cliënt. DNB interpreteert de wettelijke vereisten (in de Regeling toezicht Sanctiewet 1977) als volgt: instellingen dienen alle aandeelhouders te screenen aan de hand van de sanctielijsten. Dit is inclusief de minderheidsaandeelhouders van de cliënt én alle bestuurders van deze aandeelhouders.

Hanteert een verzekeraar als minimum een UBO-grens van 25%? Dan kan het gebeuren dat een gesanctioneerde aandeelhouder met een lager percentage eigendom niet geïdentificeerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan vijf gesanctioneerde aandeelhouders die elk 11% eigendom en/of zeggenschap hebben in de cliënt. Deze aandeelhouders krijgen dan toch toegang tot financiële middelen. Bovendien worden zij niet als gesanctioneerd gekwalificeerd, terwijl dit wel had gemoeten.

Geen standaard praktijk

DNB heeft begrepen dat sommige instellingen minderheidsaandeelhouders van cliënten niet standaard screenen. Ook wordt de sanctieregelgeving op Europees niveau verschillend geïnterpreteerd. DNB heeft hier aandacht voor gevraagd bij de Europese Commissie. In afwachting van hun reactie geeft DNB lage prioriteit aan het handhaven op het screenen van minderheidsaandeelhouders. Als het zover is, zal DNB het standpunt van de Europese Commissie delen met de sector.