DNB brengt risico’s opkomst Big Tech in financiële sector in kaart

Naast een hoop voordelen kunnen partnerships tussen verzekeraars en Big Techs als Amazon, Apple, Facebook en Google ook risico’s met zich meebrengen, aldus DNB in een recent verschenen rapport. Aan de hand van een scenario-analyse heeft DNB in kaart gebracht hoe de verzekeringsmarkt er over vijf tot zeven jaar uit kan zien als partnerships tussen verzekeraars en Big Techs zich verder ontwikkelen.

Distribiteur van verzekeringen

Cruciale factoren hierbij zijn de innovatiekracht van verzekeraars en de strategie van Big Techs die zich eerder zullen opwerpen als distributeur van verzekeringen en diensten (inclusief vergelijkingsplatforms). Volgens DNB kan dit leiden tot een te sterke concentratie van distributie, dienstverlening en data in een beperkt aantal platforms.


“Een dergelijke ontwikkeling kan risico’s opleveren voor de financiële stabiliteit,” beaamt ook Harold Mahadew, beleidsadviseur InsurTech bij het Verbond. “Daarom roepen wij de wetgever op nieuwe regels op te stellen voor onder andere de distributie van financiële producten en diensten om concentratierisico’s aan te pakken. Europa werkt hier ook aan, maar er is meer nodig.”

Samenwerking tussen AFM, DNB én AP

In de Europese verzekeringssector is de samenwerking aan de voorkant nog beperkt. Vooral grote internationaal opererende verzekeraars en InsurTech zoeken de samenwerking op. Aan de achterkant, bij clouddiensten, zijn partnerships meer gericht op gezamenlijke productontwikkeling. DNB verwacht dat de potentiële impact van Big Techs het grootst zal zijn in de Nederlandse markt voor schadeverzekeringen, gevolgd door de zorg- en de levenmarkt.


Mahadew: “Het gaat om een andere kijk op het creëren van een gelijk speelveld dan we tot op heden in de sector gewend zijn. Daarbij moet het gebruik van data niet vergeten w

orden: de klant moet controle houden over zijn (distributie)data.”
De AFM en DNB werken op dit vlak al samen. “Vanuit dataperspectief is het wenselijk dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ook deel uitmaakt van deze samenwerking,” aldus Mahadew.

Roundtable Rise of Big Techs

Op 14 juli 2021 (van 12.30 – tot max. 15.00 uur) organiseert het Verbond in samenwerking met DNB een virtuele Roundtable Rise of Big Techs. Leden van het Verbond kunnen zich hiervoor aanmelden bij Riet Jorissen. Na aanmelding ontvangt u tijdig een Teams-link en agenda.