Digitale vaardigheden, een creatieve en innovatieve mindset en onderhandelings- en beïnvloedingsskills zijn dé eigenschappen voor de ‘Riskmanager van de toekomst’

Het werk en het beroep van de riskmanager is aan verandering onderhevig. Zeven van de tien riskmanagers geeft aan dat zij andere vaardigheden en kennis nodig hebben dan vier jaar geleden, zo blijkt uit het onderzoek ‘Future of the Profession’ van de Britse riskmanagementorganisatie AIRMIC. Daaruit komt verder naar voren dat digitale vaardigheden (door 60% van de respondenten), een creatieve en innovatieve mindset (55%) en onderhandelings- en beïnvloedingsvaardigheden (52%) worden genoemd als de belangrijkste eigenschappen voor toekomstig succes.

Andere uitkomsten zijn dat 86% van de riskprofessionals gebruik maken van technologische hulpmiddelen om hun werk sneller  en beter te kunnen doen en vrouwen een steeds groter deel uitmaken van de beroepsgroep. Meer dan de helft (56%) van de millennials (geboren na 1981 ) is vrouw, terwijl dat bij de Generatie X (geboren tussen 1965 en 1980) 38% is en bij de baby boomers (geboren tussen 1946 en 1964) 18% is.  In het onderzoek onder meer dan 200 AIRMIC-leden is ook gevraagd naar wat de leden de voordelen vinden van hun lidmaatschap. De meesten (37%) noemen het contact met collega’s, gevolgd door het krijgen van vakkennis (28%),  (opinies over) intellectueel leiderschap (17%), vak- en bedrijfstaknieuws (10% )en persoonlijke ontwikkeling(8%).