De Vereende en VVN starten campagne om verkeersveiligheid maaltijdbezorgers te verbeteren

Bromfietsers lopen een relatief groot risico om slachtoffer te worden van een ongeval. Weliswaar is er een trend naar minder doden waar te nemen, maar het risico om in het verkeer om te komen of ernstig gewond te raken blijft erg groot vergeleken met andere vervoerswijzen. Maar liefst 7% van alle verkeersdoden zijn brommer- of snorfietsbestuurders.

Reguliere verzekeraars zijn terughoudend in het verzekeren van bezorgbrommers en daarom verzekert de Vereende relatief veel van deze brommers. Uit cijfers van de Vereende over 2017 en 2018 blijkt dat bezorgbrommers bijna zes keer vaker schade lijden dan een privé brommer. En niet alleen de frequentie is hoger, het gemiddelde schadebedrag is ook 75% hoger. Dat laatste komt door relatief meer letselzaken.

De cijfers zijn duidelijk. Dit zorgt niet alleen voor een hogere premie op de bezorgbrommers. Het geeft ook aan dat er veel onveilige situaties zijn waarbij bezorgbrommers betrokken zijn. Onveilig voor de bezorgkoerier zelf en voor andere weggebruikers. Analyses van bromfietsongevallen tonen aan dat gedragsfactoren de meest voorkomende ongevalsfactoren zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om afleiding of gebrek aan aandacht, te hoge snelheid voor de omstandigheden, een smalle focus en het niet verlenen van voorrang. Het feit dat brom- en snorfietsen evenwichtsvoertuigen zijn die de berijder geen bescherming bieden bij een ongeval draagt ook bij aan het hoge ongevalsrisico van brom- en snorfietsers. Verschillende gemeenten en horecaondernemingen in het land zijn projecten gestart om de overlast en de onveiligheid van bezorgscooters in te dammen door hun bezorgers een ‘verplichte’ cursus aan te bieden om veiliger te leren rijden.

Gouden gedragsregels voor bezorgkoeriers

Omdat de gedragsfactoren de meest voorkomende oorzaken zijn, ligt het voor de hand de oplossing te zoeken in het bewuster maken van de bezorgkoeriers. Daarom ontwikkelde de Vereende samen met partner Veilig Verkeer Nederland 5 gouden regels voor bezorgkoeriers, liet dat door een rapgroep uit Amsterdam omzetten in straattaal en nodigde de bekende Nederlandse Youtuber Kalvijn uit om daar een vlog over te maken als start voor een gezamenlijke campagne. Met een bezorger van Doner House in Diemen heeft hij de kennis getest bij bestellers van bezorgmaaltijden over de straattaal aan de hand van de vijf verkeersregels.

Foto VVN