De maatregelen van expertisebureaus Lengkeek en Vanderwal & Joosten

Lengkeek stelt  alle betrokkenen bij nieuwe expertise- en taxatieopdrachten op de hoogte van de maatregelen die het heeft genomen. De basiswerkwijze van onze experts en taxateurs, in overleg met de betrokkenen, ziet er als volgt uit: Allereerst behandeling op afstand op basis van door de betrokkene aan te leveren informatie, zoals foto’s, filmmateriaal, tekeningen, offertes, begrotingen of wat maar dienstig kan zijn in de gegeven omstandigheden. Ook is inzet van digitale oplossingen, waaronder gesprekken via Microsoft Teams of Face Time, mogelijk. Een medewerker informeert en adviseert betrokkenen hierbij

Mocht toch een bezoek op locatie noodzakelijk blijken te zijn, dan wordt met de betrokkene de urgentie bepaald. Kan het niet uitgesteld worden dan vindt een dergelijk onderzoek plaats met in achtneming van de eerdergenoemde richtlijnen van de Rijksoverheid. Kort gezegd betekent dat, dat onze medewerkers geen handen schudden, gepaste afstand bewaren en zich beperken tot het hoogstnoodzakelijke overleg op locatie. In dat geval vragen wij om één  contactpersoon daarvoor aan te wijzen, en van die persoon aan te geven dat deze vrij is van verkoudheidsklachten.Is die duidelijkheid niet te geven dan zal geen onderzoek op locatie plaatsvinden. Wij zullen dan met de feitelijke opdrachtgever afstemmen welke aanpak in dat geval zal worden gekozen. Uiteraard informeren wij alle betrokkenen daarover.”

Vanderwal & Joosten: thuiswerken of in twee groepen op kantoor

Expertisebureau Vanderwal & Joosten heeft haar maatregelen gecommuniceerd:

   • Al onze experts zijn volledig in staat om vanuit huis te blijven werken en hebben via onze beveiligde IT-systemen volledig toegang tot lopende en nieuwe dossiers.

• Onze experts zijn gevraagd zo min mogelijk op kantoor te komen en mogen geen andere kantoren bezoeken anders dan zijn/haar eigen kantoor.

 • Experts zijn per kantoor verdeeld in een A en B groep, welke gescheiden opereren om zo, in geval van een calamiteit, nog immer de dienstverlening te garanderen.

 • Alle groepsoverleggen zijn gewijzigd in conference calls.

 • Het secretariaat is verdeeld over vier locaties en blijft ook gescheiden voor u en ons werken.

• Alle nieuwe opdrachten en bestaande opdrachten worden volgens dezelfde richtlijnen als gebruikelijk in behandeling genomen en direct opgevolgd.

 • Inspecties worden nog steeds uitgevoerd als dat daadwerkelijk noodzakelijk is en geen uitstel kan vergen. Wel worden dan de benodigde voorzorgsmaatregelen genomen en wordt op de dag van de inspectie nog een telefonische check gedaan om de risico’s te minimaliseren. Er worden geen inspecties uitgevoerd waarbij meer dan 5 personen aanwezig zijn.

• Alle andere opdrachten en werkzaamheden worden op de normale wijze uitgevoerd.