De belangstelling voor cyberverzekeringen groeit bij Duitse MKB-bedrijven

Kleine en middelgrote bedrijven in Duitsland tonen steeds meer interesse in cyberverzekeringen. De relatief nieuwe vorm van risicobescherming is bekender en populairder geworden, vooral bij bedrijven met een omzet van meer dan 2 miljoen euro. Het besef van de risico’s van cybercrime neemt toe met de verkoop en het aantal medewerkers, zo blijkt  uit representatieve enquêtes namens de Duitse Verzekeringsorganisatie GDV.

Twee jaar geleden waren cyberverzekeringen nog onbekend bij een groot deel van middelgrote bedrijven. Veel van de ondervraagde besluitvormers waren niet eens op de hoogte van het aanbod of waren sceptisch over het nut en noodzaak ervan. Sindsdien is er veel gebeurd,  maar vooral vanaf een bepaalde bedrijfsgrootte:

Bij kleine bedrijven (tot 9 werknemers, tot 2 miljoen euro omzet) blijft de situatie ongewijzigd. Net als in 2018 is  het merendeel van de ondernemers nog niet bekend met het bestaan en de voordelen van een cyberpolis en vier op de vijf respondenten vindt een dergelijke polis niet interessant of heeft bewust besloten om geen polis af te sluiten.

In het iets grotere MKB  (10-49 werknemers, omzet EUR 2-10 miljoen) daarentegen is bijna 70% van de besluitvormers al bekend met cyberverzekeringen; dat is ongeveer 20 procentpunten meer dan in 2018. De penetratiegraad ontwikkelt zich eveneens positief: in 2020 gaf 35% van deze bedrijven aan al een cyberpolis te hebben of van plan te zijn een cyberpolis af te sluiten, in 2018 was dat nog maar 17%.

Bij middelgrote bedrijven (50-249 medewerkers, omzet 10-50 miljoen euro) is cyberdekking inmiddels bekend bij drie op de vier besluitvormers (+15 procentpunten). Waar in 2018 nog maar 22% een cyberverzekering had of wilde afsluiten, waren dat er in 2020 bijna twee keer zoveel met 43 %.