Cyber Security Raad: IoT-toepassingen vormen bedreiging voor veiligheid en privacy

0

Nieuwe technologieën zoals het Internet of Things (IoT) ontwikkelen zich razendsnel en zijn een belangrijke drijfveer voor innovatie en economische groei. De technologische en economische kansen van IoT gaan hand in hand met digitale dreigingen voor economische groei, veiligheid en vrijheid. De Cyber Security Raad (CSR) is vooral bezorgd over de beheersbaarheid van het IoT als het om cybersecurity en privacy gaat, zo blijkt uit het adviesrapport ‘Naar een veilig verbonden digitale samenleving; Advies inzake de cybersecurity van het Internet of Things (IoT)’.

Het advies bevat zes strategische oplossingsrichtingen om de uitdagingen die het IoT met zich meebrengt het hoofd te bieden: certificering, keurmerken, toegangseisen, transparantie, bewustwording, productaansprakelijkheid, intermediaire verantwoordelijkheden en versterking handhaving. Het advies werd gisteren (11 januari jl.) overhandigd door de CSR aan de minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer (foto). Daarnaast wordt het advies schriftelijk aangeboden aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties drs. Raymond Knops alsook ondersteuning van het advies aan de voorzitter VNO-NCW, drs. Hans de Boer.

Gerichte actie nodig

Aanleiding voor dit CSR-advies is het besef dat als er geen maatregelen worden genomen het IoT ingrijpende gevolgen kan hebben in de fysieke en digitale wereld en daarmee voor de digitale toppositie van Nederland. “Het is van belang dat de veiligheids- en privacyrisico’s worden aangepakt om schade zoveel mogelijk te beperken en voorkomen. Om te kunnen profiteren van de kansen die het IoT biedt, moet er tevens op een veilige manier ruimte worden geboden voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Daarvoor is gerichte actie nodig van onder andere de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid”, aldus CSR.

Zo adviseert de CSR onder andere een ‘labelling-systeem’ in het kader van bewustwording. Stickers op de verpakkingen van IoT-producten moeten consumenten informeren over onder andere het level van beveiliging van het betreffende apparaat en of het apparaat van het internet kan worden afgeschakeld met behoud van de ‘reguliere’ functionaliteit. Ook een voorlichtingscampagne en een eenvoudige handleiding over het nieuwe ‘labelling-systeem’ maken onderdeel uit van het CSR-advies.

Het IoT is per definitie een grensoverschrijdend vraagstuk dat in EU-verband moet worden opgepakt. De Europese Unie is een belangrijke speler op het gebied van standaardisatie, wet- en regelgeving en Digital Single Market. In EU-verband kunnen veiligheidseisen makkelijker worden afgedwongen. De raad onderschrijft het belang van het voorstel van de Europese Commissie om te komen tot de oprichting van een Europees kader voor cyberbeveiligingscertificering voor ICT-producten en –diensten.

Het volledige  advies van de CSR vindt u hier: https://www.cybersecurityraad.nl/binaries/CSR%20Advies%20IoT%20digitale%20versie%20DEF%20NED_tcm56-298518.pdf.

 

Laat een reactie achter