Cyber-rapport Lockton Re: “Markt heeft behoefte aan duidelijkheid over cyberproducten; een beoordeling om herverzekering van cyberrisico’s te vereenvoudigen


Lockton Re, het wereldwijd opererende  herverzekeringsbedrijf heeft een nieuw rapport gelanceerd ‘The All Risk Cyber (ARC) Challenge: An Assessment to Simplify Cyber Reinsurance’, waarin het testprobleem wordt aangepakt van cyberverzekeringsproducten die verschillende eerste- en derdepartijrisico’s en systeemrisico’s combineren.

Patrick Bousfield, Senior Broker en voorzitter van het Lockton Cyber Centre bij  Lockton Re, licht toe: “De huidige markt heeft te lijden onder een eindig aanbod van herverzekeringscapaciteit en een belangrijke reden hiervoor is het verschil in appetijt tussen herverzekeraars die zich comfortabel voelen met risico’s met een korte looptijd (First Party) en risico’s met een lange looptijd (Third Party).”

Terwijl de cybermarkt volwassen blijft en dramatisch blijft groeien, blijft het wereldwijde all risk aggregate-herverzekeringsproduct achter bij de vraag naar capaciteit en beperkt het de toegang van de cybermarkt tot de bredere gespecialiseerde herverzekeringsmarkt. Het rapport schetst een aantal van de voordelen van het opsplitsen van het gevaar in noodzakelijke onderdelen, met speciale aandacht voor de verschillen in de manier waarop First Party en Third Party risico’s worden behandeld in de verzekeringswaardeketen. Er wordt ook veel nadruk gelegd op de behoefte aan gegevens van goede kwaliteit. Deze aanpak kan mogelijk de toegang tot kapitaal en expertise verbeteren, evenals de afhandeling van potentiële claims en de daarmee samenhangende ontwikkeling van tail risks   in Cyber.

Oliver Brew, London Cyber Practice Leader, Lockton Re: “Het waar mogelijk scheiden van First Party cybe herverzekering kan de deelname vergroten, waardoor het gemakkelijker wordt om nieuwe capaciteit op te bouwen die is afgestemd op de verschillende herverzekeringsbehoeften. Het is belangrijk om te onthouden dat de specialisatie binnen herverzekering ervoor zorgt dat de afzonderlijke gevaren verschillend worden behandeld door verschillende delen van de markt.”

Door First en Third Party risico’s te scheiden voor herverzekeringsdoeleinden kunnen klanten gebruik maken van twee pools van intellectuele kennis en herverzekeringscapaciteit samen. Cruciaal is dat dit toegang geeft tot meer kapitaal. De standalone Cyber divisies en de Professional Lines divisies van herverzekeringsmaatschappijen hebben afzonderlijke verliesontwikkelingsprofielen en zijn opgezet om een onafhankelijke beoordeling te ondersteunen. Lockton Re heeft de voordelen van deze aanpak al gezien bij belangrijke marktpartijen.

Oliver Brew vervolgt: “Verzekeringsmaatschappijen kunnen ook open en eerlijke gesprekken voeren met verzekeringsklanten en makelaars over de impact die risicocontroles hebben op de prijsstelling van First Party en Third Party voor de oorspronkelijke business.” Deze productduidelijkheid zou het ook gemakkelijker kunnen maken om Cyber-risico’s te verpakken en te verhandelen op de secundaire en alternatieve markt, waardoor meer kapitaal wordt aangemoedigd om deel te nemen aan de markt.

Patrick Bousfield concludeert: “De beperktere herverzekeringsdekking betekent minder onzekerheid over het tail risk, wat het makkelijker maakt om extra capaciteit aan te trekken. Wanneer het risico zo dynamisch is als cyber, door de mens is veroorzaakt en dus snel verandert, is het voor verzekeringspolissen en de bijbehorende risicovermindering een eeuwige inhaalslag om de werkelijkheid bij te houden, maar dit is een echte kans om vooruit te komen en de sector vooruit te stuwen.”