Coface voorspelt wereldwijd 25% meer bedrijfssluitingen door het Coronavirus

Het Coronavirus brengt wereldwijd een toename van het aantal bedrijfssluitingen met 25% met zich mee, de grootste stijging sinds 2009, en leidt tot een recessie in 68 landen, voorspelt  kredietverzekeraar Coface. De mate van bedrijfssluitingen varieert binnen Europa van land tot land maar komt gemiddeld neer op een toename met 19%. Het Verenigd Koninkrijk wordt naar verwachting het zwaarst getroffen met 33% meer bedrijven die noodgedwongen hun deuren moeten sluiten, gevolgd door Spanje (22%), Italië (18%), Frankrijk (15%) en Duitsland (11%).

Coface  voorziet daarnaast een terugval in de wereldhandel met 4,3% als gevolg van de eerste wereldwijde recessie sinds 2009. Het is volgens de kredietverzekeraar de eerste wereldwijde recessie die het gevolg is van een pandemie en is enigszins te vergelijken met de wereldwijde financiële crisis in 2008/2009 en de  Great Depression in 1929.  De wereldeconomie daalt naar verwachting dit jaar met 1,5%, volgend op een groei van 2,5% in 2019.  Het kredietrisico zal volgens Coface dit jaar zelfs bij het beste scenario – herstart economische activiteiten in derde kwartaal van dit jaar – zeer hoog zijn. Op de langere termijn kan Covid-19 volgens Coface een grote impact hebben op de structuur van wereldwijde waardeketens.De voedelsector en de medicijnenbranche zijn de eerste sectoren die een upswing kunnen maken.