Climbel versterkt zich met nieuwe Junior Risk Engineer: Mark Gerritsma

Climbel heeft zich deze maand versterkt   met Junior Risk Engineer Mark Gerritsma. Op Linkedin stelt hij zichzelf voor:

“Dit jaar ben ik afgestudeerd als Integraal Veiligheidskundige aan de NHL Stenden Hogeschool. Tijdens het laatste jaar heb ik mij gespecialiseerd in het onderwerp Human Factors, waarin de mens binnen de organisatie centraal staat en heb ik als afstudeeropdracht onderzoek gedaan naar de veiligheidscultuur binnen een fabriek. Naast mijn interesse in de menselijke aspecten binnen organisaties vind ik de meer praktische kant van veiligheid ook erg interessant. Ik kijk er erg naar uit om binnen Climbel aan de slag te gaan en mij in deze functie verder te ontwikkelen.”

 Het in Bergambacht gevestigde Climbel (Risk Management Services)  een initiatief van Hans Geerdink en René Schickendantz, tevens verbonden aan het op hetzelfde adres opererende assuradeurenbedrijf i4e (Insurance for everyone) dat zich toelegt op brand- en brandbedrijfsschadeverzekeringen in de coassurantiemarkt waarbij riskengineering een verplicht onderdeel van het acceptatieproces vormt.

Bij Climbel is naast Hans Geerdink en Perry Maas Jeroen Sleurink werkzaam. Bij ‘i4e’ wordt Rene Schickendantz bijgestaan door Wout van Vredendaal en parttime door  Harry Limberger (ex Allianz), terwijl Corrie Kroot werkzaam is als Manager Polisbeheer/ backoffice.  .