Circa 13% workers compensation claims Californië door long Covid


Ongeveer 13% van de California workers compensation claims voor COVID-19 in 2020 en 2021 bevatte medische behandeling voor lange COVID, volgens een rapport van  het Workers’ Compensation Insurance Rating Bureau of California.

Het WCIRB-rapport toonde ook aan dat de risico’s van Long Covid hoger zijn bij vrouwelijke werknemers, werknemers ouder dan 50 jaar en werknemers met comorbiditeiten, en dat schadeclaims die gepaard gaan met behandeling voor lange COVID-symptomen vier keer meer kans hebben om te resulteren in blijvende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het rapport zegt dat er meer dan 300.000 COVID-19 comp claims zijn ingediend in Californië sinds het begin van de pandemie in maart 2020.

De belangrijkste soorten symptomen die worden behandeld in lange COVID comp claims in de post-acute periode zijn ademhalingsproblemen, waaronder hoesten, pijn op de borst en kortademigheid. Vermoeidheid en spier- en skeletaandoeningen en neurologische aandoeningen behoren tot de belangrijkste soorten lange COVID-symptomen die worden behandeld in milde en ziekenhuiscomplicaties.

Meer dan de helft van alle lange COVID-claims in Californië tijdens de onderzoeksperiode werden ingediend door werknemers in de gezondheidszorg, hoewel degenen die in die sector werkten ook meer kans hadden dan andere werknemers om vroegtijdig tegen het virus gevaccineerd te worden, aldus het rapport.