Chroom VI en PTSS  komen op als beroepsziekte; RSI en Whiplash lijken op hun retour

0

 

Chroom VI en PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) zijn in opkomst als beroepsziekte. Het aantal claims als gevolg hiervan neemt in de markt naar verhouding toe. Daarentegen lijkt het aantal schadeclaims als gevolg van RSI en whiplash op zijn retour. Deze trends kwamen afgelopen dinsdag (28 november jl.) naar voren tijdens een Ronde Tafel-bijeenkomst van het Kennisplatform Beroepsziekten, het eerder dit jaar gelanceerde initiatief van Van Ameyde, Van Traa Advocaten en Stadermann Luiten Advocaten. “PTSS lijkt bijna het nieuwe whiplash te worden”, zo stelde één van de deelnemers.

Met het Kennisplatform Beroepsziekten beogen de drie initiatiefnemers een netwerk op te zetten van partijen en personen die zich bezighouden met de materie én betrokkenheid  voelen om voor slachtoffers en aansprakelijk gestelde partijen rechtvaardige oplossingen te vinden. Dat wil men o.a. verwezenlijken door de dialoog aan te gaan met de markt, zoals werkgevers, Verbond, Minister, Sociale partners, medische- en juridische wetenschap, ervaring en kennis te delen voor de deelnemers op het gebied van underwriting en claims management in relatie tot beroepsziekten en vrijelijk van gedachten te kunnen wisselen; en zo ook een positie ‘in het midden’ in te kunnen nemen. “Claims door beroepsziekten geven een onzekere toekomst met ongewisse financiële impact voor slachtoffers, werkgevers en verzekeraars. Door kennis te bundelen, te anticiperen en waar het kan onzekerheden weg te nemen of alternatieve (verzekerings)oplossingen en alternatieve schadebehandeling te bieden krijgen partijen weer grip op de toekomst”, aldus de initiatiefnemers.

 De praktijk van de schaderegeling

De eerste bijeenkomst na het startsymposium stond in het teken van ‘De praktijk van de schaderegeling’ en werd bijgewoond door schadeprofessionals werkzaam bij verzekeraars, advocaten en (letsel)expertisebureaus. Edwin Rijsdijk, manager en consultant bij Van Ameyde Benelux, gaf een korte terugblik over wat er sinds de bijeenkomst in juni heeft gespeeld. Zoals de ontwikkeling van een nieuwe gedragscode om de afhandeling van financiële claims voor mensen met een beroepsziekte te vereenvoudigen en te versnellen en de handhaving in de rechtspraak van de mogelijkheid van het beroep op verjaring in asbestschades.

Verder wees hij op enkele berichten omtrent beroepsziekten die de media hadden gehaald. Bijvoorbeeld de asbestgrit-affaire (“Groter dan verwacht; ontdekt bij 594 bedrijven op 842 locaties”), Chroom VI (o.a. ontdekt bij onderhoudsbedrijf Nedtrain in Tilburg en bij de productie van sommige sport- en werkhandschoenen), aererotoxisch syndroom (“Een  niet-erkende ziekte, veroorzaakt door giftige dampen die in een vliegtuig hangen”), en de uitkomst van een onderzoek van de Gezondheidsraad waarin wordt geconcludeerd dat nachtwerk het risico op diabetes mellitus (type 2) en hart- en vaatziekten verhoogt en tevens slaapproblemen veroorzaakt op korte termijn. Rijsdijk noemde daarnaast een aantal ‘beroepsziekten’ bij professionele sporters, waaronder dementie door het veelvuldig koppen van de bal (voetbal), de zwabbervoet (schaatsen), rugklachten en hernia’s (o.a. golf) en van meer recente datum ‘darteritus’ (blokkade bij gooien pijltjes).

Tijdens de Ronde Tafel-bijeenkomst van het Kennisplatform Beroepsziekten hield mr. Maarten van der Linden een presentatie over het thema met als titel ‘De praktijk van de schaderegeling’. (zie elders in deze Nieuwsbrief). De bijeenkomst werd afgesloten met een groepsdiscussie over een vijftal stellingen. Die luidden: ‘Werkgeversaansprakelijkheid moet als rubriek uit de AVB’ (en voor werkgerelateerde ziekte of letsel moet een oplossing buiten de sfeer van aansprakelijkheid gevonden worden), ‘Er dient op de AVB alleen nog dekking te zijn voor ongevallen en niet voor beroepsziekten’, ‘Er moet een rubriek toegevoegd worden aan de AVB (vgl. de werknemersschadeverzekering)’, ‘Claims made is noodzakelijk / kan echt niet meer’ en ‘Het is de hoogste tijd voor een Directe verzekering ‘. Per stelling werd  kort gediscussieerd, waarbij door de aanwezigen zowel de argumenten vóór als tegen naar voren werden gebracht.

Voor meer info over het Kennisplatform Beroepsziekten: special-lines@vanameyde.com

Laat een reactie achter