CCV: Certificatenschema Brandmeld- en ontruimingsinstallaties samengevoegd

Brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zijn belangrijke brandveiligheidsvoorzieningen. Daarom moeten ze betrouwbaar zijn. Belangrijk onderdeel van de kwaliteit is de installatie. Deze kwaliteit wordt bewaakt door de certificaten ‘installatie BMI 5.0’ en ‘Installeren OAI 4.0’. Omdat het installatiewerk hetzelfde is, zijn deze certificaten per 15 juni 2022 samengevoegd.

Het nieuwe samengevoegde schema ‘Installeren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties 6.0’  is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met o.a. Techniek Nederland, Federatie Veilig Nederland en de certificatie-instellingen.

Het is de bedoeling dat vanaf de publicatiedatum bedrijven zich voorbereiden op het nieuwe schema en hier per uiterlijk 15 december aan voldoen. Per die datum vervallen de oude certificaten